Pages Menu
Categories Menu

A.D.I. Județul Satu Mare a semnat contractul pentru proiectul „Building partnership for a green future!”eaagrants

Proiect sprijinit printr-un grant al statelor Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în calitate de aplicant, a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare pentru proiectul „Building partnership for a green future!”. Proiectul beneficiază de un sprijin financiar în valoare de 3.200 Euro din partea statelor Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE şi Norvegiene 2009-2014 prin Fondul pentru Relații Bilaterale-Programul RO01-Asistență Tehnică. Partenerul Asociației în cadrul acestui proiect este International Development Norway Research, organizație de cercetare non-profit localizată în Trondheim-Norvegia. Proiectul „Building partnership for a green future!” își propune să dezvolte relațiile bilaterale dintre România și Norvegia în calitate de stat donator și să exploreze posibilitățile pentru dezvoltarea cooperării în domeniul elaborării strategiilor privind eficiența energetică a regiunilor/orașelor.

Principala activitate a proiectului constă în efectuarea de către reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Județul Satu Mare a unei vizite în Norvegia la sediul partenerului, vizită care se va axa pe realizarea unui schimb de experiență privind strategiile de eficiență energetică din regiuni și municipalități, familiarizarea cu cele mai bune practici în domeniul eficienței energetice, dezvoltarea unor idei de proiecte comune care să poată fi implementate în viitor și realizarea de noi parteneriate. International Development Norway Research, partenerul din cadrul proiectului, este o organizație activă în domeniul cercetării și transferului tehnologic în sectoare precum managementul deșeurilor, eficiență energetică, poluarea aerului, dezvoltare. Organizația parteneră dispune de o vastă experiență în implementarea proiectelor (aproximativ 25 de proiecte implementate în ultimii 6 ani), având la momentul actual proiecte în implementare în Serbia, Polonia, România, Cuba.

Notă:

Prin Granturile SEE şi Granturile Norvegiene, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu statele beneficiare din Europa. Cele trei state cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE).

Pentru perioada 2009-2014, Granturile SEE şi Granturile Norvegiene au o valoare de 1,79 miliarde Euro. Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri, instituţii economice şi de cercetare, şi sectorului public şi privat din cele 12 state noi membre ale UE, Grecia, Portugalia şi Spania. Există o largă cooperare cu entităţile norvegiene iar activităţile pot fi implementate până în 2016.

Principalele domenii sprijinite sunt protecţia mediului şi schimbările climatice, cercetare şi burse, societate civilă, sănătate şi copii, egalitate de gen şi moştenire culturală.