Pages Menu
Categories Menu

Curs de perfecționare în domeniul achizițiilor publice şi diseminarea rezultatelor pentru personalul de specialitate al UAT-urilor membre în cadrul proiectului PROCURE – Creating a good local economyProcure pe alb

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare implementează proiectul  Procure – Creating   a   Good   Local   Economy   through   Procurement  finanțat   prin   Programul   URBACT   III. Potrivit activităților prevăzute şi bugetate în cadrul acestui proiect, s-a realizat un program   de   perfecționare   în   domeniul   achizițiilor   publice   destinat   îmbunătățirii   cunoştințelor, pregătirii personalului în domeniu în cadrul membrilor grupului local, respectiv UAT-urilor membre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în sensul aplicării corecte  şi chiar unitare la nivel local a legislației naționale în domeniul achizițiilor publice.

IMAG0354 IMAG0357

În data de 20 aprilie 2018 s-a organizat la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare  un curs de perfecționare   în   domeniul   achizițiilor   publice, cu scopul  de a informa, dezbate și clarifica cele mai importante aspecte legate de materia achizițiilor publice. Programul de formare profesională a fost susținut de dna Ioana-Ștefania Vlad– Director al Direcției de Evaluare documentații de atribuire din cadrul A.N.A.P. expert achiziții publice cu vaste cunoștințe și cu numeroase sesiuni de instruire în domeniul achizițiilor publice.

În cadrul cursului au fost diseminate de către Paul Dancu, coordonator local de proiect rezultatele proiectului  Procure, elementele de comunicare-vizualizare ( afişul de partener, infograficul, filmul subtitrat al proiectului). Dna Mihaela Dragoş – Director de Achiziţii în Consiliul Judeţean Satu Mare şi coordonatorul Grupului local URBACT pentru proiectul Procure a subliniat importanţa experienţei dobândite prin  întâlnirile  tematice din cadrul reţelei.

Reamintim faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este unul dintre cei 11 parteneri ai acestui proiect în care mai sunt implicate următoarele autorități publice: Preston-Marea Britanie având calitatea de partener lider cu rol de coordonare, Almelo-Olanda, Koszalin și Lublin-Polonia, Praga Districtul 9 – Republica Cehă, Bologna-Italia, Koprivnika-Croația, Albacete și Candelaria-Spania, Nagykallo-Ungaria. Proiectul are drept scop principal explorarea modalităților prin care autoritățile publice pot utiliza achizițiile publice astfel încât acestea să contribuie la dezvoltarea unei economii locale eficiente și să aducă beneficii sociale și de mediu comunităților locale.

euLOGO

urbact_newlogo