Pages Menu
Categories Menu

Diseminarea rezultatelor proiectului PROCURE – Creating a good local economy pentru UAT-urile membre în cadrul şedinţei Comitetului director şi Adunării generale a AsociaţieiProcure pe alb

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare implementează proiectul  Procure – Creating   a   Good   Local   Economy   through   Procurement  finanțat   prin   Programul   URBACT   III. Potrivit activităților prevăzute şi bugetate în cadrul acestui proiect, s-a realizat un program   de   perfecționare   în   domeniul   achizițiilor   publice   destinat   îmbunătățirii   cunoştințelor, pregătirii personalului în domeniu în cadrul membrilor grupului local, respectiv UAT-urilor membre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în sensul aplicării corecte  şi chiar unitare la nivel local a legislației europene şi naționale în domeniul achizițiilor publice

gyules

 

În data de 26 aprilie 2018 au avut loc la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare  şedinţa Comitetului director şi Adunarea generală a Asociaţiei.

În cadrul şedinţei Comitetului director şi Adunării generale a Asociaţiei  au fost diseminate de către Paul Dancu, coordonator local de proiect rezultatele proiectului  Procure, elementele de comunicare-vizualizare ( afişul de partener, infograficul, filmul subtitrat al proiectului). Pataki Csaba – preşedintele Asociaţiei a subliniat importanţa experienţei dobândite prin  întâlnirile  tematice din cadrul reţelei.

Reamintim faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este unul dintre cei 11 parteneri ai acestui proiect în care mai sunt implicate următoarele autorități publice: Preston-Marea Britanie având calitatea de partener lider cu rol de coordonare, Almelo-Olanda, Koszalin și Lublin-Polonia, Praga Districtul 9 – Republica Cehă, Bologna-Italia, Koprivnika-Croația, Albacete și Candelaria-Spania, Nagykallo-Ungaria. Proiectul are drept scop principal explorarea modalităților prin care autoritățile publice pot utiliza achizițiile publice astfel încât acestea să contribuie la dezvoltarea unei economii locale eficiente și să aducă beneficii sociale și de mediu comunităților locale.

 

 

euLOGO

urbact_newlogo