Pages Menu
Categories Menu

Diseminarea rezultatelor din 2017 ale proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage pentru UAT-urile membre în cadrul şedinţei Comitetului director şi Adunării generale a AsociaţieiEPICAH_EU_FLAG

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare implementează proiectul  EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage finanțat   prin   Programul   INTERREG Europe.

În data de 26 aprilie 2018 au avut loc la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare  şedinţa Comitetului director şi Adunarea generală a Asociaţiei.

În cadrul şedinţei Comitetului director şi Adunării generale a Asociaţiei  au fost diseminate de către Paul Dancu, coordonator local de proiect rezultatele proiectului  EPICAH, rezultatele proiectului pe anul 2017 şi agenda activităţilor pe 2018. Pataki Csaba – preşedintele Asociaţiei a subliniat importanţa elaborării documentelor-suport pentru Comisia Europeană pentru viitoarea perioadă de programare, pe baza experienţei dobândite prin  întâlnirile  tematice din cadrul proiectului.

Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural, și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră. Prin intermediul acestui  proiect, factorii de decizie responsabili de protejarea și promovarea patrimoniul natural și cultural din Județul Satu Mare vor avea posibilitatea de a participa la schimburi de experiență în domeniul conservări, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural dar și de a învăța noi metode de abordare a procesului de gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și are un buget total de 1.707.360 EUR din care 1.451.256 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională și are o perioadă de implementare de 5 ani.

adi2 adi1