Pages Menu
Categories Menu

Întâlnire locală în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in HeritageEPICAH_EU_FLAG

Marţi, 22 mai 2018, au avut loc a treia întâlnire a grupului local constituit în cadrul proiectului EPICAH –  Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage. Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural, și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră.

Pe ordinea de zi a ședinței, au fost următoarele subiecte:

  1. Prezentarea rezultatelor celei de-a doua vizite de studiu şi a raportului transmis partenerului -gazdă;
  2. Prezentarea bunelor practici transmise cu ocazia celei de-a doua vizite de studiu;
  3. Prezentarea agendei şi calendarului întâlnirilor transnaționale din 2018;
  4. Sugestii privind acţiunile propuse a fi incluse în Planul Regional de Acţiune.
  5. Identificarea bunelor practici transfrontaliere de patrimoniu cultural, natural şi turistic din zona eligibilă România-Ungaria, spre a fi incluse în raportul comun de proiect, transmis Comisiei Europene.

Prin intermediul acestui  proiect, factorii de decizie responsabili de protejarea și promovarea patrimoniul natural și cultural din Județul Satu Mare vor avea posibilitatea de a participa la schimburi de experiență în domeniul conservări, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural dar și de a învăța noi metode de abordare a procesului de gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și are un buget total de 1.707.360 EUR din care 1.451.256 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională și are o perioadă de implementare de 5 ani.

spanyol4 spanyol3 spanyol2 spanyol