Pages Menu
Categories Menu

Az EPICAH- Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében Kastorián szervezett szakértői találkozó a határ menti kultúráról és turizmusrólEPICAH_EU_FLAG

2018.június 4-6 között került megrendezésre a görögországi Kozani Regional Development Fund / Region of Western Macedonia szervezésében a határ menti kultúra szakértőinek negyedik találkozójára az  EPICAH Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében. Szintén ebben az időszakban került sor a projektet irányító csoport ötödik értekezletére a partnerek projektvezetői részvételével. Ezeken az értekezleteken megvitatták és tisztázták a projekt menedzsment szempontjait és annak fő tevékenységeit. Megvitatták az Európai Bizottsághoz felterjesztett szakértői jelentést-„Hogyan erősíthető a határhatás a természeti és kulturális határokon átnyúló örökség védelmében és fejlesztésében Európában?”.

20180606_100804 20180605_195912 20180605_140312 20180605_092853 20180605_115343 20180605_092803

A találkozón részt vettek a határokon átnyúló kulturális szakemberek és projektmenedzserek képviselve a következő 9  résztvevő partnert: Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular a portugáliai Bragaból – mint vezető koordináló szerepet betöltő partner, a vigoi Eixo Atlantico del Noroeste Peninsular és az Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero Spanyolországból, az Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa az olaszországi Empoliból, a magyarországi Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., Regional Development Fund / Region of Western Macedonia a görögországi Kozaniból, Peipsi Koostöö Keskus az észtországi Tartuból,  Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. a csehországi Pilzenből, a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás. A Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulást az értekezleten Dancu Paul a projekt helyi koordinátora, Daniela Culic a Szatmári Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető igazgatója– mint a helyi csoport tagja valamint Jankó-Szép István, a Szatmár Megyei Tanács Területfejlesztési Iagzgatóságának főelőadója és a helyi csoport tagja, egyuttal a szakértői értekezlet résztvevője képviselték.

Kastorián június 5-én párhuzamos szakértői és irányítóbizottsági üléseket tartottak. A szakértői ülésben megvitatták a regionális cselekvési tervek szerkezetét a turizmus, kulturális és természeti örökség terén. Az  irányítóbizottsági ülésen megvitatták és tisztázták a projekt menedzsment szempontjait és annak fő tevékenységeit. A projekt megvalósulását partnerszinten, Az értekezlet ülései reggel végén a harmadik közös szakértői / partneri interregionális tematikus szemináriumával folytatódtak: „Új megközelítések a közös regionális és határokon átnyúló európai tervezéshez a kulturális és természeti értékek kiaknázására és támogatására a fenntartható turizmus növekedése érdekében”. A szeminárium első panelje az EPICAH projekt keretében az európai határ menti területeken az idegenforgalmi ágazat javítására vonatkozó legjobb gyakorlatok feltárása és azonosítása témakörével foglalkozott. A második tárgyköre a közelmúlt és a jelenlegi kezdeményezések és projektek a fenntartható turizmus fejlesztésére a nyugat-macedóniai határ menti területeken. A harmadik panel bemutatta a határokon átnyúló együttműködés múltját, jelenét és jövőjét a határokon átnyúló Görögország-Albánia és Görögország-Macedón Volt Jugoszláv Köztársaság programok keretében.  Délután került sor a kastoriai tanulmányi látogatásra, amely a turisztikai és kulturális örökség értékesítésével kapcsolatos jó gyakorlatokra összpontosított.

Június 6-án a szemináriumot a Prespa tavakra tett tanulmányi látogatás követte, amelynek középpontjában a turisztikai, kulturális és természeti örökség értékbecslésével kapcsolatos jó gyakorlatok álltak. A tanulmányi látogatás után került sor a szakértői értekezlet második részének amelyben megvitatták és összegezték a fő következtetéseket a tanulmányi látogatásról és a tematikus szemináriumról.

Az EPICAH célja, hogy elősegítse a politikai eszközök javulását a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmében valamint, a nagy tapasztalattal bíró partnerek közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok segítségével ezen a területen határokon átnyúló együttműködési folyamatokon alapuló stratégiák, projektek és tevékenységek kidolgozása. A projekt révén a természeti és kulturális örökség megőrzéséért és támogatásáért felelős Szatmár megyei politikai döntéshozóknak lehetőségük lesz, hogy részt vegyenek a természeti és kulturális örökség megőrzése, óvása, támogatása és fejlesztése témakörében rendezett tapasztalatcseréken és hogy elsajátítsanak új megközelítéseket a határon átnyúló természeti és kulturális örökség hatékonyabb kezelésének folyamata terén. Az Interreg Europe Program keretében 5 év során megvalósuló projekt teljes költségvetése  1.707.360 Euro, amiből  1.451.256 Euro értékű anyagi támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.