Pages Menu
Categories Menu

Întâlnire a specialiștilor în domeniul turismului şi a culturii transfrontaliere organizată la Kastoria în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in HeritageEPICAH_EU_FLAG

Fondul Regional de Dezvoltare a Macedoniei de Vest din Kozani-Grecia a organizat în perioada 4-6 Iunie 2018 cea de-a patra întâlnire a experților în cultură transfrontalieră din cadrul proiectului EPICAH Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage. De asemenea, tot în această perioadă a fost organizată și cea de a cincea întâlnire a grupului de coordonare al proiectului format din managerii de proiect din partea fiecărui partener. Cu ocazia acestor întâlniri au fost dezbătute și clarificate aspecte privind managementul proiectului și principalele activități ale acestuia. S-a prezentat raportul experţilor despre ” Cum este sporit efectul de frontieră în protecția și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural transfrontalier din Europa” transmis pentru Comisia Europeană.

20180606_100804 20180605_195912 20180605_140312 20180605_092853 20180605_115343 20180605_092803

La întâlnire au participat specialiști în domeniul culturii transfrontaliere precum și manageri de proiect reprezentând toți cei 9 parteneri: Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Braga -Portugalia având calitatea de partener lider cu rol de coordonare, Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Vigo şi Asociaţia Iberică a municipalităţilor din valea râului Duero din Spania, Agenţia de Dezvoltare a văii Elsa din Empoli-Italia, Asociaţia non-profit a Regiunii viticole Tokaj -Ungaria, Fondul Regional de Dezvoltare a Macedoniei de Vest din Kozani-Grecia, Centrul de cooperare transfrontalieră a lacului Peipsi din Tartu-Estonia, Agenţia Regională de Dezvoltare a Regiunii Pilsen-Cehia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost reprezentată la această întâlnire de către  Dancu Paul – având funcția de asistent coordonator în cadrul proiectului , de Daniela Culic , director executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare  – în calitate de membru în grupul local de sprijin, respectiv de Jankó-Szép István, consilier al Direcţiei de Dezvoltare Regională a Consiliului Judeţean Satu Mare, în grupul local de sprijin care a participat şi la şedinţa experţilor.

În 5 iunie au avut loc la Kastoria două sesiuni paralele al experților și comitetului de coordonare. În cadrul sesiunii grupului experţilor s-a dezbătzut structura planurilor de acţiune regionale în domeniul patrimoniului natural, cultural şi turistic. În cadrul sesiunii comitetului de coordonare au fost dezbătute și clarificate aspecte privind managementul proiectului și principalele activități ale acestuia, gradul de implementare la nivelul partenerilor de proiect. Cele două sesiuni au fuzionat, la sfârșitul dimineții, în cadrul reuniunii comune a experților / partenerilor pentru cel de-al treilea seminar tematic interregional al EPICAH:”Noi abordări urmate la nivelul local, regional și internațional de cooperare în sectorul turismului”. Primul panou al seminarului a fost axat pe explorarea și identificarea celor mai bune practici pentru îmbunătățirea sectorului turistic în zonele de frontieră europene în cadrul proiectului EPICAH. Cel de-al doilea panou a prezentat inițiative și proiecte noi care vizează dezvoltarea turismului durabil în zonele de frontieră din Macedonia de Vest, axată pe bunele practici privind valorificarea patrimoniului cultural și natural. Al treilea panou a prezentat trecutul, prezentul și viitorul cooperării transfrontaliere în cadrul programelor transfrontaliere Grecia-Albania, respectiv Grecia-FRIM. După-amiaza s-a efectuat vizita de studiu la Kastoria, axată pe bunele practici privind valorificarea patrimoniului cultural şi turistic.

În 6 iunie seminarul a fost urmat de o vizită de studiu în zona lacurilor Prespas, axată pe bunele practici privind valorificarea patrimoniului turistic, cultural și natural. După vizita de studiu a avut loc a doua parte a întâlnirii experților, cu dezbateri și concluzii principale despre vizita de studiu și seminarul tematic.

Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural, și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră. Prin intermediul acestui  proiect, factorii de decizie responsabili de protejarea și promovarea patrimoniul natural și cultural din Județul Satu Mare vor avea posibilitatea de a participa la schimburi de experiență în domeniul conservări, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural dar și de a învăța noi metode de abordare a procesului de gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și are un buget total de 1.707.360 EUR din care 1.451.256 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională și are o perioadă de implementare de 5 ani.