Pages Menu
Categories Menu

Az EPICAH- Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében Tokajon szervezett szakértői találkozó a határ menti kultúráról és turizmusrólEPICAH_EU_FLAG

2018.szeptember 24-27 között került megrendezésre a magyarországi Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft szervezésében a határ menti kultúra szakértőinek ötödik találkozójára az  EPICAH Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében. Szintén ebben az időszakban került sor a projektet irányító csoport hatodik értekezletére a partnerek projektvezetői részvételével. Ezeken az értekezleteken megvitatták és tisztázták a projekt menedzsment szempontjait és annak fő tevékenységeit. Megvitatták a szakértői csoport által készitett regionális cselekvési tervek szerkezetét a turizmus, kulturális és természeti örökség terén.

tokaj5 tokaj4 tokaj2 tokaj1tokaj3

A találkozón részt vettek a határokon átnyúló kulturális szakemberek és projektmenedzserek képviselve a következő 9  résztvevő partnert: Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular a portugáliai Bragaból – mint vezető koordináló szerepet betöltő partner, a vigoi Eixo Atlantico del Noroeste Peninsular és az Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero Spanyolországból, az Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa az olaszországi Empoliból, a magyarországi Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., Regional Development Fund / Region of Western Macedonia a görögországi Kozaniból, Peipsi Koostöö Keskus az észtországi Tartuból,  Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. a csehországi Pilzenből, a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás. A Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulást az értekezleten Dancu Paul a projekt helyi koordinátora, Cristina Ilieş, a projekt helyi pénzügyi felelőse,  Daniela Culic a Szatmári Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető igazgatója– mint a helyi csoport külső koordináló szakértője, valamint Bogdan Georgescu és Vasile Pop a helyi csoport tagjai képviselték.

Tarcalon szeptember 25-én párhuzamos szakértői és irányítóbizottsági üléseket tartottak. A szakértői ülésben megvitatták a regionális cselekvési tervek szerkezetét a turizmus, kulturális és természeti örökség terén. Az  irányítóbizottsági ülésen megvitatták és tisztázták a projekt menedzsment szempontjait és annak fő tevékenységeit. A projekt megvalósulását partnerszinten. , Az értekezlet ülései reggel végén a közös szakértői / partneri értekezlettel folytatódtak, melyben bemutatták a szakértői csoportban elfogadott regionális cselekvési tervek szerkezetét. Délután a szakértői értekezlet második részében megvitaták az irányitó csoport által kért háttér-tanulmány szerkezetét és annak feladatait a határmenti turizmus irányitásáról az európai gyakorlatban, ami az Európai Bizottsághoz beterjesztett jelentés csatolt anyaga lesz. A napot a füzéri várban tett tájékozó látogatás zárta az itt bemutatott kulturális örökség és turizstikai menedzsment jó gyakorlataival. Szeptember 26-án a találkozó Tokajban folytatódott a projekt negyedik  interregionális tematikus szemináriumával: „UNESCO örökség-gazdálkodás: a bevett gyakorlat a határokon átívelő örökség kezeléséhez?” A szeminárium első blokkja bemutatta a határokon átnyúló együttműködés múltját, jelenét és jövőjét a határokon átnyúló Szlovákia-Magyarország programok keretében. A második tárgyköre a közelmúlt és a jelenlegi kezdeményezések és projektek a fenntartható turizmus fejlesztésére a magyart-szlovák határ menti területeken, a természeti és kulturális örökség terén beazonosított jó gyakorlatok tükrében. Délután került sor a Tokaj, Sárospatak, Hercegkút şi Mád településeken tett  tanulmányi látogatásra, amely a turisztikai és kulturális örökség értékesítésével kapcsolatos jó gyakorlatokra összpontosított.

Szeptember 27-én a szemináriumot az aggteleki cseppkőbarlangban  tett tanulmányi látogatás követte, amelynek középpontjában a turisztikai és természeti örökség értékbecslésével kapcsolatos jó gyakorlatok álltak.

Az EPICAH célja, hogy elősegítse a politikai eszközök javulását a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmében valamint, a nagy tapasztalattal bíró partnerek közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok segítségével ezen a területen határokon átnyúló együttműködési folyamatokon alapuló stratégiák, projektek és tevékenységek kidolgozása. A projekt révén a természeti és kulturális örökség megőrzéséért és támogatásáért felelős Szatmár megyei politikai döntéshozóknak lehetőségük lesz, hogy részt vegyenek a természeti és kulturális örökség megőrzése, óvása, támogatása és fejlesztése témakörében rendezett tapasztalatcseréken és hogy elsajátítsanak új megközelítéseket a határon átnyúló természeti és kulturális örökség hatékonyabb kezelésének folyamata terén. Az Interreg Europe Program keretében 5 év során megvalósuló projekt teljes költségvetése  1.707.360 Euro, amiből  1.451.256 Euro értékű anyagi támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.