Pages Menu
Categories Menu

Întâlnire a specialiștilor în domeniul turismului şi a culturii transfrontaliere organizată la Tokaj în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in HeritageEPICAH_EU_FLAG

Asociaţia non-profit a Regiunii viticole Tokaj -Ungaria a organizat în perioada 24-27 Septembrie 2018 cea de-a cincea întâlnire a experților în cultură transfrontalieră din cadrul proiectului EPICAH Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage. De asemenea, tot în această perioadă a fost organizată și cea de a şasea întâlnire a grupului de coordonare al proiectului format din managerii de proiect din partea fiecărui partener. Cu ocazia acestor întâlniri au fost dezbătute și clarificate aspecte privind managementul proiectului și principalele activități ale acestuia. S-a prezentat raportul experţilor despre structura planurilor de acţiune regionale privind patrimoniul natural, cultural şi managementul turistmului transfrontalier.

tokaj5 tokaj4 tokaj2 tokaj1tokaj3

La întâlnire au participat specialiști în domeniul culturii transfrontaliere precum și manageri de proiect reprezentând toți cei 9 parteneri: Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Braga -Portugalia având calitatea de partener lider cu rol de coordonare, Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Vigo şi Asociaţia Iberică a municipalităţilor din valea râului Duero din Spania, Agenţia de Dezvoltare a văii Elsa din Empoli-Italia, Asociaţia non-profit a Regiunii viticole Tokaj -Ungaria, Fondul Regional de Dezvoltare a Macedoniei de Vest din Kozani-Grecia, Centrul de cooperare transfrontalieră a lacului Peipsi din Tartu-Estonia, Agenţia Regională de Dezvoltare a Regiunii Pilsen-Cehia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost reprezentată la această întâlnire de către  Dancu Paul – având funcția de asistent coordonator în cadrul proiectului , Cristina Ilieş, responsabil financiar local al proiectului,  de Daniela Culic , director executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare  – în calitate de expert coordonator în grupul local de sprijin, respectiv de Bogdan Georgescu şi Vasile Pop, membri în grupul local de sprijin.

În 25 iunie au avut loc la Tarcal două sesiuni paralele al experților și comitetului de coordonare. În cadrul sesiunii grupului experţilor s-a dezbătut structura planurilor de acţiune regionale în domeniul patrimoniului natural, cultural şi turistic. În cadrul sesiunii comitetului de coordonare au fost dezbătute și clarificate aspecte privind managementul proiectului și principalele activități ale acestuia, gradul de implementare la nivelul partenerilor de proiect. Cele două sesiuni au fuzionat, la sfârșitul dimineții, în cadrul reuniunii comune a experților / partenerilor în care s-a prezentat varianta convenită în şedinţa experţilor pentru planurile regionale de acţiune. După-masa s-a discutat în cadrul celei de-a doua şedinţe a experţilor structura şi modul de organizare necesar elaborării documentului-suport cerut de comitetul de coordonare privind valorificarea turismului transfrontalier la nivel european, anexă la raportul transmis Comisiei Europene. La sfârșitul zilei a avut loc vizita de studiu la Castelul Füzér, cu exemple de bune practici în domeniul patrimoniului cultural şi de management turistic. În 26 septembrie, la Tokaj  a avut loc reuniunea comună a experților / partenerilor pentru cel de-al patrulea seminar tematic interregional al EPICAH:” Managementul patrimoniului UNESCO: o bună practică pentru managementul patrimoniului transfrontalier?”. Primul panou al seminarului a prezentat trecutul, prezentul și viitorul cooperării transfrontaliere în cadrul programelor transfrontaliere Slovacia-Ungaria. Cel de-al doilea panou a prezentat inițiative și proiecte noi care vizează dezvoltarea managementului patrimoniului cultural şi natural, respectiv  turismului durabil în zonele de frontieră din Ungaria şi Slovacia, axată pe bunele practici identificate. După-amiaza s-a efectuat vizita de studiu la Tokaj, Sárospatak, Hercegkút şi Mád axată pe bunele practici privind valorificarea patrimoniului cultural şi turistic.

În 27 septembrie seminarul a fost urmat de o vizită de studiu la peştera Aggtelek, axată pe bunele practici privind valorificarea patrimoniului turistic și natural.

Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural, și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră. Prin intermediul acestui  proiect, factorii de decizie responsabili de protejarea și promovarea patrimoniul natural și cultural din Județul Satu Mare vor avea posibilitatea de a participa la schimburi de experiență în domeniul conservări, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural dar și de a învăța noi metode de abordare a procesului de gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și are un buget total de 1.707.360 EUR din care 1.451.256 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională și are o perioadă de implementare de 5 ani.