Pages Menu
Categories Menu

Határmenti workshop és helyi szintű értekezlet az EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében  1. december 18-án, kedden volt az EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében létrejött helyi csoport ötödik értekezlete, illetve a félévi határmenti workshop. Az EPICAH célja, hogy elősegítse a politikai eszközök javulását a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmében valamint, a nagy tapasztalattal bíró partnerek közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok segítségével ezen a területen határokon átnyúló együttműködési folyamatokon alapuló stratégiák, projektek és tevékenységek kidolgozása.

Az értekezletek napirendjén a következő témák szerepeltek:

  1. Félévi határmenti workshop
  2. Az EPICAH projekt, és annak tevékenységei bemutatása;
  3. A 20év első 11 hónap valamint a 2019 első félére tervezett projekttevékenységek bemutatása;
  4. A regionális cselekvési tervbe beillesztendő javasolt intézkedések megvitatása;
  5. Az EPICAH projektet népszerüsitő video bemutatása;
  6. Az EPICAH projekt szórólapjainak kézbesítése.

 

  1. A helyi támogató csoport második értekezlete
  2. 1.Az EPICAH projekt tevékenységeinek bemutatása a 2018.év első 11 hónapjára és 2019 első félévében;

2.Az EPICAH projekt irányitó bizottságában jóváhagyott- és a helyzetjelntésben besorolt jó gyakorlatainak  ismertetése, amelyek feltöltésre kerülnek az Interreg Europe program oktatási felületére;

3.A Helyi Támogatócsoport tagjai feladatainak kijelölése a regionális cselekvési terv bemeneti adataival kapcsolatban;

4.A 2019. első félévében tartandó nemzetközi értekezletek napirendjének és naptárának bemutatása;

5.Javaslatok a regionális cselekvési tervbe beillesztendő intézkedésekre.

A határmenti műhelytalálkozót a 2014-2020-as Interreg VA Románia-Magyarország program tematikus célkitűzései alapján működő hálózati lehetőségekre, tematikus közösségekre és európai projektekre fordították.

A Szatmár  Megyei KF Társulás  bemutatta az EPICAH projektet és a projekt 2018.első tízenegy hónapjában kidolgozott összes tevékenység legfontosabb következtetéseit annak biztosítása érdekében, hogy az első szakaszban generált interregionális tanulási folyamat ismerete széles körben terjedjen el a kiválasztott eszköz tervezésében és / vagy végrehajtásában részt vevő érdekelt felekhez. Pataki Csaba – a Társulás elnöke- arra a következtetésre jutott, hogy fontos az életképes regionális cselekvési terv kidolgozása, amely megvalósítható legyen a helyi döntéshozók támogatásával és bevonásával, egy  európai szintű fenntarthatósággal.

Figyelembe véve a Román-Magyar Interreg VA Program múlt heti Monitoring Bizottsági ülésének tapasztalatait és következtetéseit, érdemes megemlíteni a Helyi Támogatócsoport tagjainak a felelőségét és fontosságát a Regionális cselekvési terv 2019. júniusi projektváltozatának  befejezéséhez, amelyet az Európai Bizottságnak jövő év őszén kell benyújtani jóváhagyásra.

A rendezvényen részt vett az Interreg VA Románia-Magyarország 2014-2020 Program Közös Titkársága képviselője; a program állami és magánszereplői; valamint az Interreg IVA Magyarország-Románia 2007-2013 Programban már megvalósított projektek kedvezményezettjei, valamint a Románia-Magyarország Interreg VA 2014-2020 Program pályázati kiírásainak  résztvevői és nyertesei.

 

IMG-20181218-WA0010 IMG-20181218-WA0007 IMG-20181218-WA0003 IMG-20181218-WA0005