Pages Menu
Categories Menu

Az EPICAH- Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében Pilzenben szervezett szakértői találkozó a határ menti kultúráról és turizmusrólEPICAH_EU_FLAG

2019.március 26-29 között került megrendezésre a csehországi Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje szervezésében a határ menti kultúra szakértőinek hatodik találkozójára az  EPICAH Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében. Szintén ebben az időszakban került sor a projektet irányító csoport hetedik értekezletére a partnerek projektvezetői részvételével. Ezeken az értekezleteken megvitatták és tisztázták a projekt menedzsment szempontjait és annak fő tevékenységeit. Megvitatták a szakértői csoport által készitett regionális cselekvési tervek szerkezetét a turizmus, kulturális és természeti örökség terén.

A találkozón részt vettek a határokon átnyúló kulturális szakemberek és projektmenedzserek képviselve a következő 9  résztvevő partnert: Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular a portugáliai Bragaból – mint vezető koordináló szerepet betöltő partner, a vigoi Eixo Atlantico del Noroeste Peninsular és az Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero Spanyolországból, az Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa az olaszországi Empoliból, a magyarországi Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., Regional Development Fund / Region of Western Macedonia a görögországi Kozaniból, Peipsi Koostöö Keskus az észtországi Tartuból,  Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. a csehországi Pilzenből, a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás. A Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulást az értekezleten Dancu Paul a projekt helyi koordinátora, Cristina Ilieş, a projekt helyi pénzügyi felelőse,  Daniela Culic a Szatmári Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető igazgatója– mint a helyi csoport külső koordináló szakértője, valamint Jankó-Szép István a helyi csoport tagja képviselték.

pilsen1 pilsen

Pilzenben március 27-én párhuzamos szakértői és irányítóbizottsági üléseket tartottak. A szakértői ülésben megvitatták a háttér-tanulmányt a határmenti turizmus irányitásáról az európai gyakorlatban, ami az Európai Bizottsághoz beterjesztett jelentés csatolt anyaga, valamint a regionális cselekvési tervek kidolgozásának helyzetét a turizmus, kulturális és természeti örökség terén. Az  irányítóbizottsági ülésen megvitatták és tisztázták a projekt menedzsment szempontjait és annak fő tevékenységeit. A projekt megvalósulását partnerszinten, a javaslatot egy Európai Határmenti Eurorégiók  Hálózatának létrehozásáról a közös természeti és kulturális örökség és turizstikai menedzsment elősegitésére. A vezető partner felvázolta a határmenti turisztikai vásár keretében létrejövő, az EPICAH  projektet népszerüsítő rendezvényt. Rögzitve lett az interparlamentáris fórum időpontja, melyen a projekt eredményei lesznek bemutatva.  Az értekezlet ülései délután  közös szakértői / partneri értekezlettel, illetve a projekt ötödik  interregionális tematikus szemináriumával folytatódtak melynek témaköre: „A határokon átnyúló örökséggazdálkodás hatékonyságában érdekelt felek közötti erős intézményi és személyes kapcsolat fontossága”. Bemutatták a Pilzeni Régió-Bajor Felsőpfalz határmenti Program eredményeit, a Felső Pflaz és Šumava  természetvédelmi parkok határmenti együttmúködését, a közös fejlesztési stratégiát a Šumava Eurorégióban. Március 28-án került sor a cseh-bajor határövezetben a tanulmányi látogatásra, amely a turisztikai, természeti és kulturális örökség értékesítésével kapcsolatos jó gyakorlatokra összpontosított. A résztvevők megtekinthették a Tachovi Kastély helyrehozott Lovardáját, a Bärnaui Archeoparkot,  a Schönsee-i Kulturális és Természeti Örökség Központot, a Vasfüggöny határsávján lebontott Lučina/Grafenried falut. Az esti órában bemutatták a pilzeni egykori buszpályaudvarban kialakított DEPO Kulturális Központot. Március 29-én reggel a pilzeni Bajor-csh Tájékozatási Központban bemutatták a cseh-bajor fejlesztési srtatégia tanulmányát. A Pilzeni Regionális Fejlersztési Ügynökségben  a tanulmányi látogatás tanulságainak közös kielemzésére került sor, illetve a szakértök véleményezésre a közös európai szintű politika szükségéről a határmenti turizmus terén.

Az EPICAH célja, hogy elősegítse a politikai eszközök javulását a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmében valamint, a nagy tapasztalattal bíró partnerek közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok segítségével ezen a területen határokon átnyúló együttműködési folyamatokon alapuló stratégiák, projektek és tevékenységek kidolgozása. A projekt révén a természeti és kulturális örökség megőrzéséért és támogatásáért felelős Szatmár megyei politikai döntéshozóknak lehetőségük van arra, hogy részt vegyenek a természeti és kulturális örökség megőrzése, óvása, támogatása és fejlesztése témakörében rendezett tapasztalatcseréken és hogy elsajátítsanak új megközelítéseket a határon átnyúló természeti és kulturális örökség hatékonyabb kezelésének folyamata terén. Az Interreg Europe Program keretében 5 év során megvalósuló projekt teljes költségvetése  1.707.360 Euro, amiből  1.451.256 Euro értékű anyagi támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

DSC_9980uprWeb DSC_9726 DSC_0166