Pages Menu
Categories Menu

Întâlnire locală în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in HeritageEPICAH_EU_FLAG

Luni, 20 mai 2019, au avut loc a şasea întâlnire a grupului local constituit în cadrul proiectului EPICAH –  Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage. Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural, și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră.

Pe ordinea de zi a ședinței, au fost următoarele subiecte:

1.Prezentarea şi avizarea draftului Planului Regional de Acţiune, elaborat de expertul consultant;

2.Prezentarea şi discutarea documentului transmis Comisiei Europene privind necesitatea unei politici comune pentru turismul în Uniunea Europeană;

3.Prezentarea rezultatelor celei de-a cincea vizite de studiu  şi a raportului transmis partenerului -gazdă;

4.Prezentarea exemplelor de bune practici transfrontaliere de patrimoniu cultural, natural şi turistic din zona eligibilă România-Ungaria, aprobate  de Comitetul de coordonare al  proiectului EPICAH, încărcate pe platforma de învăţare a programului Interreg Europe;

5.Discutarea aspectelor organizatorice ale programului şi agendei întâlnirii transnaţionale şi a vizitei de studiu a partenerilor de proiect EPICAH la Satu Mare în perioada 23-26 septembrie 2019.

Prin intermediul acestui  proiect, factorii de decizie responsabili de protejarea și promovarea patrimoniul natural și cultural din Județul Satu Mare vor avea posibilitatea de a participa la schimburi de experiență în domeniul conservări, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural dar și de a învăța noi metode de abordare a procesului de gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și are un buget total de 1.707.360 EUR din care 1.451.256 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională și are o perioadă de implementare de 5 ani.

epicah1