Pages Menu
Categories Menu

Turismul la graniţe dezbătut la BruxellesAsociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare participă la o întâlnire cu instituțiile europene pentru stimularea turismului în regiunile de graniţă

Bruxelles, 5 noiembrie 2019. – Turismul reprezintă mai mult de 10% din PIB-ul UE. O creștere susținută de 3,2% pe an în numărul de vizitatori și venituri, în 2017, de 342 miliarde de euro, conform raportului din 2018 al Organizației Mondiale a Turismului, face ca turismul să fie unul dintre principalele motoare economice ale Uniunii Europene, nu numai al principalelor capitale europene, dar și ale teritoriilor periferice. Aceste teritorii sunt, de asemenea, în multe cazuri, transfrontaliere, ceea ce conferă o valoare adăugată ofertei lor turistice, care de obicei are un profil diferit bazat pe patrimoniu, cultură, natură și enologie.

Cu toate acestea, turismul se confruntă cu mai multe probleme care împiedică dezvoltarea lui. Deși unele restricţii din turism, precum roaming-ul au fost deja rezolvate, persistă probleme de conectivitate sau de logistică, cum ar fi închirierea unui vehicul într-o țară și returnate a acestuia în alta; precum și dificultăți în conservarea patrimoniului și promovarea acestuia ca destinație turistică, acestea fiind în curs de soluționare.

Dinamica curentă prioritizează cantitatea în faţa calităţii. Astfel, strategia guvernelor se bazează pe promovarea marilor destinații tradiționale pentru a putea prezenta valori mari, retrăgând angajamentul strategic față de alte teritorii care ar permite diversificarea impactului pozitiv al turismului și reducerea impactului său negativ deja experimentat de unele orașe europene, precum Lisabona, Barcelona sau Veneția, printre altele, prin masificarea lor turistică.

În ultimii 3 ani, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a participat la proiectul EPICAH, finanțat în cadrul programului Interreg Europe. În acest context, o echipă de experți din 8 regiuni de graniţă europene a analizat problemele și oportunitățile de dezvoltare în domeniul turismului în regiunile de graniţă.

Două dintre principalele concluzii ale activităţilor întreprinse sunt:

1 – Europa are nevoie de un program-cadru pentru turism, acordând o atenție deosebită unui posibil subprogram despre turismul în regiunile de graniţă.

2 – Europa are nevoie de politici pentru protejarea și promovarea patrimoniului natural și cultural. Acum, absența unei politici europene a patrimoniului este camuflată în cadrul politicilor UNESCO care promovează protecția patrimoniului, dar care nu are puteri pentru a preveni deteriorarea sau consecințele unei planificări urbane agresive.

Prin urmare, după dezbaterea anterioară care a avut loc la Forumul turismului european de frontieră, organizat în mai la Braga, în dimineața zilei de 5 noiembrie 2019, Eixo Atlantico a convocat o reuniune la sediul Comitetului Regiunilor din Bruxelles, o întâlnire la care au participat reprezentanți din cele 8 regiuni implicate în proiectul EPICAH, 16 eurodeputați din aceste regiuni, membrii unității responsabile cu turismul din cadrul DG GROW (piață internă și antreprenoriat), membri ai reprezentanțelor permanente la  UE din țările în cauză și membri ai Comitetul Regiunilor.

În cadrul acestei reuniuni, europarlamentarii au fost invitați să își asume și să apere ideea creării unei politici turistice reale pentru UE, stimulând protejarea patrimoniului natural și cultural.

În cadrul întâlnirii, au fost ridicate probleme precum revizuirea Directivei privind siguranța zborului în aeroporturi cu privire la lichidele care dăunează grav piețelor locale, deoarece împiedică călătorii, aproape toți cu bagajele de cabină din cauza imperativului companiilor, sunt obligaţi, practic, la consum în zonele scutite de taxe vamale din aeroporturi datorită imposibilității de a transporta în bagaje de mână lichide mai mari de 100 ml. Această situație afectează puternic produsele de pe piețele tradiționale ale Europei, precum vinuri și băuturi spirtoase, uleiuri, gemuri sau produse cosmetice, printre altele. Reglementările Schengen împiedică turismul transfrontalier și dezvoltarea rutelor tematice.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost reprezentată de președintele Pataki Csaba, Nicoleta Lașan – managerul executiv, Paul Dancu – asistent coordonator local de proiect, Cristina Ilieș – responsabil financiar local al proiectului și Bogdan Georgescu – membru al grupului local de sprijin. La întâlnire au participat din partea României europarlamentarii Marian Jean Marinescu și Iuliu Winkler.

brusszel1

Turismul european are nevoie de finanțare, iar IMM-urile din domeniu au nevoie de simplificarea procedurilor în accesarea fondurilor europene, a fost mesajul transmis de deputatul european Iuliu Winkler. Pataki Csaba, și-a exprimat speranța ca în viitorul CFM programele de cooperare transfrontalieră vor primi finanțări consistente. ”Sper că în cadrul CFM post 2021, chiar dacă nu vom avea o axă separată pentru turism, să avem totuși mai multe resurse pentru programele transfrontaliere astfel încât regiunile de graniță să-și poată pune în valoare și mai bine patrimoniul natural și pe cel construit. Europa este prima destinație turistică din lume, dar, cel mai important lucru este faptul că politica europeană în domeniul turismului are darul de a aduce cetățenii mai aproape de UE”.

Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural, și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră. Prin intermediul acestui  proiect, factorii de decizie responsabili de protejarea și promovarea patrimoniul natural și cultural din Județul Satu Mare vor avea posibilitatea de a participa la schimburi de experiență în domeniul conservări, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural dar și de a învăța noi metode de abordare a procesului de gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și are un buget total de 1.707.360 EUR din care 1.451.256 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională și are o perioadă de implementare de 5 ani.