Pages Menu
Categories Menu

Colaborare la nivel local în domeniul patrimoniului cultural și naturalinterreg

 

Criza determinată de izbucnirea pandemiei de COVID-19 a afectat proiectele de colaborare transfrontalieră în domeniul patrimoniului cultural și natural. Este și cazul proiectului EPICAH implementat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, care și-a propus în planul de acțiune să contribuie la crearea unei structuri transfrontaliere informale printr-o colaborare mai strânsă între instituțiile responsabile din domeniul patrimoniului cultural și natural.

Această activitate din planul de acțiune a fost adaptată noilor circumstanțe, astfel încât pe moment se consideră utilă colaborarea mai strânsă între instituțiile de cultură și de protecție a mediului natural de pe plan local și participarea la grupuri de lucru create pe plan local. Implementarea acestei acțiuni s-a dovedit cu atât mai ușoară cu cât și alte organizații de cultură care au în implementare proiecte transfrontaliere și-au stabilit ca obiectiv crearea unei rețele de colaborare și organizarea de seminarii de lucru în cadrul cărora participanții să aibă posibilitatea de a discuta problemele cu care se confruntă în promovarea patrimoniului cultural și natural, soluții și exemple de bune practici. Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare a participat la întâlniri ale grupurilor de lucru constituite în cadrul două proiecte finanţate prin intermediul Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.

Primul dintre aceste proiecte este 52 experiențe de stil de viață carpatic: reinventarea culturilor tradiționale de muncă, implementat de Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare în parteneriat cu instituţii din Ungaria, Slovacia şi Ucraina. Scopul proiectului este să stimuleze vizitarea și să creeze noi oportunități de trai în comunitățile transfrontaliere, odată cu dezvoltarea și promovarea experiențelor turistice unice, construite în jurul culturilor și stilurilor de viață tradiționale, ca parte a destinației de moştenire a Carpaților. În cadrul unui workshop cu participare locală, s-a încercat identificarea bunurilor şi tradiţiilor culturale din Judeţul Satu Mare care să poată fi transformate în produse turistice pregătite pentru piață.

Cel de al doilea proiect este Culture connect – cultural mobility in the border area, implementat de către Muzeul Judeţean Satu Mare în parteneriat cu instituţii similare din Ucraina şi Slovacia, şi care are drept scop promovarea patrimoniului cultural din zona de graniţă. În cadrul acestui proiect, a fost organizat un workshop având ca temă promovarea peisajului rural la care au participat instituţii de cultură relevante din judeţul Satu Mare. Concluzia principală a fost că este necesară o colaborare mai eficientă între toţi factorii implicaţi, astfel încât toate valorile judeţului să fie promovate mai dinamic şi cu rezultate concrete.

Activităţile organizate în cadrul acestor două proiecte transfrontaliere dovedesc că stilul colaborativ a devenit un mod de lucru obişnuit în proiectele care au drept scop promovarea patrimoniului cultural şi natural, chiar dacă vorbim doar despre o colaborare pe plan local datorită restricţiilor impuse de pandemia COVID. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare va continua să participe la astfel de iniţiative locale în vederea sprijinirii ideii de colaboare dar şi pentru a promova şi disemina bunele practici ale proiectului EPICAH.

 

interreg2