Pages Menu
Categories Menu

Webinar de networking privind patrimoniul cultural şi natural organizat în cadrul proiectului EPICAHepicahlogo

 

Joi, 18 februarie 2021, a avut loc webinarul de networking privind patrimoniul cultural  şi natural organizat de A.D.I. Județul Satu Mare în cadrul proiectului EPICAH –  Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage. Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural, și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră.

Seminarul online a avut drept scop principal dezvoltarea cooperării între entitățile care implementează proiecte vizând patrimonul natural și cultural prin Programul Interreg VA România-Ungaria 2014-2020. La eveniment au participat reprezentanți ai Secretariatului comun al Programului Interreg VA România-Ungaria 2014-2020 și beneficiarii proiectelor privind patrimonul cultural și natural implementate prin Programul Interreg V-A România-Ungaria. Sesiunea a fost organizată cu sprijinul şi participarea Autorităţii de Management şi a Secretariatului comun al Programului Interreg VA România-Ungaria 2014-2020. Melinda Bartha din partea Secretariatului comun şi Autorităţii de Management al Programului a prezentat rezultatele apelurilor pe axa 6c privind patrimoniul natural, cultural şi turism, alocările şi indicatorii de rezultat pentru proiectele implementate.

Nicoleta Laşan, director executiv al ADI Județul Satu Mare a prezentat proiectul EPICAH și planul regional de acţiune aflat în implementare. S-au prezentat activităţile generatoare ale Planul Regional de Acţiune.  Paul Dancu, asistent al proiectului EPICAH a prezentat rezultatele sondajului realizat cu beneficiarii proiectelor de patrimoniu cultural şi natural ale Programului Interreg V-A România-Ungaria şi concluziile rezultate din acestea, identificându-se şi propuneri de creştere a impactului transfrontalier în domeniul patrimoniului cultural şi natural.

În cadrul webinarului au fost prezentate trei proiecte de succes din domeniul patrimoniului cultural şi natural implementate în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria: Proiectul ROHU 35-Greening Footprints implementat de Episcopia Romano-Catolică de Oradea, Proiectul ROHU 349-EASYDOOR, implementat de Consiliul Judeţean Satu Mare, respectiv ROHU 14-The nature corner implementat de Primăria Salonta. Responsabilii Timea Kleszken, István Jankó-Szép şi Andra Berce au prezentat stadiul şi experienţa rezultată ca urmare a implementării acestor proiecte, concluzii şi eventualele probleme întâmpinate.

Bartha Melinda ROHUJS Paul dancu 2