Pages Menu
Categories Menu

Webinárium a határokon átnyúló kulturális és természeti örökség hálózatba szervezéséről az EPICAH- Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretébenepicahlogo

  1. február 18-án, csütörtökön került sor a határokon átnyúló kulturális és természeti örökség hálózatba szervezésére szolgáló webináriumra az EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage projekt keretében. Az EPICAH célja, hogy elősegítse a politikai eszközök javulását a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmében valamint, a nagy tapasztalattal bíró partnerek közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok segítségével ezen a területen határokon átnyúló együttműködési folyamatokon alapuló stratégiák, projektek és tevékenységek kidolgozása.

Az online szeminárium fő célja az volt, hogy az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program keretében együttműködést alakítson ki a természeti és kulturális örökséget célzó projekteket megvalósító szervezetek között. Az eseményen részt vettek az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program Közös Titkárságának képviselői, valamint az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében megvalósított kulturális és természeti örökségi projektek kedvezményezettjei. A rendezvényt az az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 Irányító Hatósága és Közös Titkársága támogatásával és részvételével szervezték. Bartha Melinda, a Közös Titkárság és a Program Irányító Hatóság részéről ismertette a 6c tengelyen a természeti, kulturális örökséggel és turizmussal kapcsolatos pályázati kiírások eredményeit, az támogatásokat és az eredménymutatókat a megvalósult projektekhez.

Nicoleta Laşan, az ADI Szatmár Megye ügyvezető igazgatója bemutatta az EPICAH projektet és a megvalósuló regionális cselekvési tervet. Bemutatták a regionális cselekvési terv generáló tevékenységeit. Paul Dancu, az EPICAH projekt asszisztense bemutatta az Interreg V-A Románia-Magyarország Programban a kulturális és természeti örökség projektjek kedvezményezetteivel végzett felmérés eredményeit és az ezekből származó következtetéseket, az ezekből jövő javaslatokról a határokon átnyúló hatások növelésére a kulturális és természeti örökség területén.

A webináriumon három sikeres projektet mutattak be a kulturális és természeti örökség területén az Interreg VA Románia-Magyarország Program keretében: ROHU 35-Zöldítő lábnyom projekt, amit a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye valósított meg, ROHU 349-EASYDOOR Projekt, amit a Szatmár Megyei Tanács valósít meg, illetve a Nagyszalonta Városa által megvalósított ROHU 14-Természetvédelmi övezet. Kleszken Timea, Jankó-Szép István és Andra Berce projektmenedzserek bemutatták a projektek megvalósításának szakaszát és tapasztalatait, következtetéseit és a felmerülő lehetséges problémákat.

Bartha Melinda ROHUJS Paul dancu 2