Pages Menu
Categories Menu

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Educație pentru viață”ANR_Logo_Nou (1)

Proiectrealizat cu suportulfinanciar al AgenţieiNaţionalepentru Romi-GuvernulRomâniei

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar, a semnat cu Agenția Națională pentru Romi, în calitate de finanțator, contractul de finanțare pentru proiectul „Educație pentru viață”. Proiectul are o valoare totală de 40.000 Lei, din care 36.000 Lei reprezintă finanțare din partea Agenției Naționale pentru Romi prin Programul „Promovarea unui stil de viață sănătos prin informare și conștientizare”.

Proiectul„Educațiepentruviață” are ca scop promovareaunuistil de viațăsănătosînrândulcomunităților de romi din Județul Satu Mare prinorganizarea de sesiuni de educațiepentrusănătateși a unoracțiuni de ecologizare.Obiectivelespecifice ale proiectului sunt: informareașiconștientizarea a 390 de persoane de etnieromă din 13 localități din Județul Satu Mare cu privire la virusul SARS COV 2 și cu privire la programulnațional de imunizareîmpotrivavirusului SARS COV 2;șieducațiaecologică a celor 390 de persoane de etnieromă din 13 localitățipartenere din Județul Satu Mare precum și a familiiloracestora. Proiectulva fi implementatîn perioada 1 septembrie-29 octombrie 2021înurmătoareleorașe/comunepartenere din Județul Satu Mare:Orașul Negrești-Oaș, Orașul Tășnad, Comuna Acâș, Comuna Andrid, Comuna Culciu, Comuna Dorolț, Comuna Orașu Nou, Comuna Păulești, Comuna Pomi, Comuna Santău, Comuna Tarna Mare, Comuna Tiream, Comuna Vetiș.