A társulás tagjai

Szatmár Megyei Tanács

A Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás 2015-ben alakult, a Szatmár megye fejlesztési projektek előkészítésének, promoválásának és megvalósításának céljából, a társuláshoz tartozó összes település közös érdekében.

Nagykároly városa

Erdőd városa

Sárközújlak városa

Avasfelsőfalu városa

Tasnád városa

Ákos község

Egri község

Érdendréd község

Apa község

Batarcs község

Berekszó község

Krasznabéltek község

Börvely község

Bikszád község

Bogdánd község

Batiz község

Kányaháza község

Kálmánd község

Kaplony község

Érkávás község

Avasújfalu község

Csomaköz község

Borválaszút község

Kolcs község

Szamosdob község

Pusztadaróc község

Fény község

Kisgérce község

Halmi község

Hadad község

Homoród község

Lázári község

Aranyosmeggyes község

Mikola község

Majtény község

Avasújváros község

Szatmárpálfalva község

Mezőpetri község

Szilágypér község

Piskolt község

Remetemező község

Kökényesd község

Szaniszló község

Tasnádszántó község

Érszakácsi község

Szokond község

Szopor község

Nagytarna község

Tartolc község

Krasznaterebes

Mezőterem község

Turc község

Túrterebes község

Csanálos község

Szamosborhíd község

Vámfalu község

Vetés község

Szatmárhegy község