Folyamatban lévő projektek

GENPROCURE - A nemek közötti egyenlőség figyelembe vétele a közbeszerzésbe

A GenProcure projekt az URBACT program részét képezi, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával. Célja két és fél éven keresztül támogatni a kilenc partnervárost Integrált Akciótervek kidolgozásában, amelyek középpontjában a nemek közötti egyenlőség elveinek (és lehetőségeinek) a közbeszerzési folyamatokba való integrálása áll.

A partnervárosok előtt álló kihívások megértésére összpontosító alaptanulmánytól kezdve helyi és transznacionális kezdeményezések is lesznek, amelyek célja a bevált gyakorlatok terjesztése, és eszközök biztosítása az emberek közbeszerzésről és a nemek közötti egyenlőségről alkotott véleményének megváltoztatásához.

Ez a folyamatban lévő, a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő közbeszerzési munka lehetőséget kínál a nemek és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére azáltal, hogy szociális kritériumokat építenek be a szerződésekbe, és áttekintik, hogy a közszolgáltatások hogyan támogathatják az egyenlőséget.

Célkitűzések

– A nemi szempontokat figyelembe vevő közbeszerzés előmozdítása helyi és európai szinten

– A tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával növelni a tudatosságot és erősíteni ebben a célközönséget

– A közbeszerzés technikai és bürokratikus felfogásának átalakítása a nemek közötti egyenlőség (és a lehetőségek) előmozdításának kulcsfontosságú eszközévé.

– A stratégiai közbeszerzés ösztönzése szociális és környezetvédelmi záradékok közbeszerzési szerződésekbe való beépítésével

– A helyi és európai ökoszisztémák intézményei közötti együttműködési mechanizmusok növelése

A Partnerség részletei

OrszágEntitás
Bosznia -HercegovinaZenica-Doboj kanton Fejlesztési és Nemzetközi Projektek Osztálya (DDIP ZDC)
HorvátországZágráb városa
MagyarországÚjfehértó Önkormányzata
OlaszországMessina önkormányzata
RomániaSzatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás
SpanyolországAlcoi önkormányzata
LengyelországKoszalin városa
SvédországUmea önkormányzata
PortugáliaVila Nova de Famalicão városa

 

További információkért látogasson el az urbact.ue oldalra.

„Oktatás a sokféleségért”

Támogatási program: “Tudáson keresztüli interkulturális nevelés”.

Megvalósítási időszak: 2023.07.01-29.10.2023.

Teljes költségvetés: 99.730 lej, ebből 88.090 lej az Országos Roma Ügynökség finanszírozása az állami költségvetésből.

Fő pályázó: Szatmár megyei Közösségközi Fejlesztési Társulás

Partnerek: a nagykárolyi „Simion Bărnuțiu” Szakközépiskola, az Erdődi Technológiai Líceum, a sárközújlaki „George Barițiu” Szakközépiskola, a Tasnádi Technológiai Líceum és az alsószopori „Petru Cupcea” Szakközépiskola.

A projekt fő célkitűzése: Az „Oktatás a sokféleségért” projekt fő célja, hogy a Szatmár megyei fiatalok körében a kultúrák közötti párbeszéd légkörét teremtse meg az interkulturális értékek, a kölcsönös tisztelet és a rasszizmusellenes attitűdök előmozdításával. 

A projekt fő tevékenységei: 

– Tábor szervezése 65 Szatmár megyei roma, magyar és román középiskolás fiatal számára;

– 5 workshop szervezése a partner középiskolák 25 tanára számára;

– nyilvános kampány szervezése a tolerancia és a kölcsönös tisztelet előmozdítása érdekében az 5 partner középiskola 250 különböző etnikumú fiatalja számára.

RENEWSM

Finanszírozási program:

Románia Energia Program

Megvalósítási időszak:

2023.03.01-2024.02.28

A projekt költségvetése: 163.205 euró, amelyből 138.724 euró az EGT 2014-2021 Támogatásokból származó finanszírozás.

A Egyesület költségvetése:

81.500 Euró

Vezető pályázó:

Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás

Projekt partner:

Vista Analyse AS

A projekt fő célja:

A RENEWSM fő célja projekt célja Szatmár megye lakossága ismereteinek megszilárdítása és tudatosságának növelése a megújuló energiával, az energiahatékonysággal és az energiabiztonsággal kapcsolatban.

A projekt kiemelt célja: A projekt fő tevékenységei a következők: Szatmár megye megújuló energiaforrásaiban rejlő lehetőségekről szóló tanulmány elkészítése, lakossági kampány és 40 fős tréning szervezése, tapasztalatcsere szervezése Norvégiában, ill. a projekt záró konferenciája.

Megvalósított tevékenységek:

A projekt főbb eredményei közép- és hosszú távon a következők:

 • a megújuló energiaforrásokkal, az energiahatékonysággal és az energiabiztonsággal kapcsolatos ismeretek bővítése a helyi hatóságok és intézmények 50 képviselője számára, ami hosszú távon kevésbé szén-dioxid-intenzív és fokozott ellátásbiztonságot eredményez;
 • Szatmár megye 2000 lakosának tudatosítása a megújuló energiaforrásokkal, az energiahatékonysággal és az energiabiztonsággal kapcsolatban.

ERDŐTELEPÍTÉSSEL A JÖVŐÉRT!

Finanszírozási program:

Holnap Erdei Közösségek Program

Megvalósítási időszak:

2022.11.01-2027.10.31

A projekt költségvetése: 534 561 lej, amelyből 306 768,50 lej a Holnap Erdei Alapítvány támogatása.

A Egyesület költségvetése:

534.561 lei

Vezető pályázó: Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás

Projekt partnerek:

– Szatmárpálfalva község

– Mezőterem község

A projekt fő célja:

Az „Erdőtelepítéssel a jövőért!” projekt főcélja a Szatmár megyei erdei közösségek fejlesztése, többek között a felelős erdőgazdálkodás előmozdítása és a természet iránti tisztelet fokozása kiegészítéseként a fiatalok nevelésével az erdők fontosságárol a tisztább jövőjért.

A projekt kiemelt célja:

A projekt fő tevékenysége összesen 8,95 ha feketenyár és akác erdősítése, valamint az ültetvények érésig tartó fenntartása.

Megvalósított tevékenységek:

Az erdősítendő területek Szatmárpálfalva község (5 ha) és Mezőterem község (3,95 ha) tulajdona.

SMAR.T.OURISM - KASTÉLYOK TEMATIKUS ÚTJA

Finanszírozó program: Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI CBC 2014–2020 programon keresztül, 3.tematikus célkitűzés – helyi kultúra és a történelmi örökség megőrzése, 3.1.prioritás- a helyi kultúra és történelem előmozdítása az idegenforgalmi funkciókkal együtt.

Végrehajtási időszak:  01.06.2021–31.05.2023

Teljes költségvetés: 380.389,80 €, amiből 336.474,42 € értékű anyagi támogatás az Európai Szomszédsági Eszközből

Az Egyesület költségvetése: 179.489,40 €

Vezető partner:

Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás

Partnerek:

 • Kárpátalja Tartomány Tanácsa alatt működő “Kárpátalja Regionális és Határmenti Együttműködés Fejlesztés” Közösségi Vállalkozása
 • Felsődomonyai Helyi Tanács (Ukrajna)

A projekt fő célja:

a határon átnyúló turizmusban rejlő lehetőségek növelése Szatmár megyében és Kárpátalján egy tematikus kastélyút kialakításával, amely népszerűsíti a kulturális és történelmi örökséget.

 

A projekt kiemelt célja:

 • tematikus, határokon átnyúló turisztikai út kialakítása a Szatmár megyében és Kárpátalján, valamint a közös történelmi és kulturális örökség megőrzés előfeltételeinek megteremtése;
 • A határokon átnyúló turizmus népszerűsítésének növelése közös interaktív eszközök létrehozása (minden résztvevő várnak és kastélynak elkészül a kiterjesztett valóság-modellje).

 

A projekt fő eredményei:

 • a tematikus útvonalon szereplő oldalak fizikai és online látogatóinak számának 1500 fős növelése;
 • legalább 20 olyan szervezet, amely a program támogatását a helyi kultúra népszerűsítésére és a történelmi örökség megőrzésére használja fel, a szakértői csoport ülésein és a 2 közös tapasztalatcserén részt vevő szervezet;
 • 6 feljavított kulturális és történelmi helyszín, kastély Szatmár és Kárpátalja határterületén a program támogatásának közvetlen eredményeként (építési munkák 1, információs kioszkok – 4, játszóterek – 2;
 • 2 közös tapasztalatcsere megszervezése, 17 turisztikai termék fejlesztése tematikus útvonal formájában

SZATMÁR MEGYEI ROMÁK TÁRSADALMI BEFOGADÁSA ÉS FELHATALMAZÁSA

Finanszírozási program: „Helyi fejlesztés, szegénység csökkentése és a romák befogadásának elősegítése” program, a 2014-2021-es EGT és Norvég „Roma integráció és szerepvállalás növelése” című pályázati felhívás

Megvalósítási időszak: 2022.01.01-2023.12.31

A projekt költségvetése: 4 414 864,62 RON, amelyből 3 752 634,93 RON az EGT és Norvég Alapból, 662 229,69 RON pedig állami társfinanszírozás

A Egyesület költségvetése: 1.760.937,76 Lei

Vezető pályázó:

Tasnád Város

Projekt partnerek:

 • Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás
 • a Vöröskereszt Szatmári Kirendeltsége

 

A projekt fő célja:

a Szatmár megyei romák befogadásának és felhatalmazásának növelése azáltal, hogy integrált szolgáltatásokat nyújt 1300 veszélyeztetett családból származó ember- köztük 1250 roma- számára, valamint 10 Szatmár megyei közösségben növeli a helyi hatóságok képességét, hogy hatékonyan felléphessenek ezek társadalmi befogadása érdekében.

A projekt kiemelt célja:

A projekt kedvezményezettjei 1300- köztük 1250 roma- veszélyeztetett családból származnak Tásnádról (Cservégi negyedi és Tasnádszarvad), Erdőd városból (roma negyed), valamint 8 Szatmár megyei faluból: Felsőboldád (Szokond község), Kispeleske (Lázári község), Hirip (Szatmárpálfalva község), Iriny (Érdendréd község), Csedreg (Kökényesd község), Atya (Pusztadaróc község), Tasnádszántó (Tasnádszántó község), Túrterebes (Túrterebes község).

Megvalósított tevékenységek:

 • kiegészítő és adaptált oktatási szolgáltatások biztosítása, 10 szatmári település szintjén, legalább 680, többségében roma nemzetiségű, veszélyeztetett helyzetben lévő (fiatalok és gyermekek) gyermek számára, nem formális eszközökkel, nem formális tevékenységekkel, gyógypedagógiai program 80 veszélyeztetett hiripi diák számára és felhatalmazást segítő tevékenységek legalább 100 fiatal roma anya számára;
 • 10 szatmárnémeti közösségből 620 inaktív roma fiatal foglalkoztatásának elősegítése a munkaerő-piaci esélyegyenlőség tudatosításával, a munkához jutáshoz szükséges információk, készségek és eszközök elsajátításával, valamint munkaerő-piaci közvetítéssel legalább 100 fiatal számára;
 • 680 veszélyeztetett gyermek és 620 veszélyeztetett helyzetű, többségében roma személy egészségügyi ellátása 10 célközösségben elsősegélynyújtó szolgálat létrehozásával, az alapvető higiéniai szabályok (egészségügyi normákról, valamint személyi és kollektív higiéniáról, betegségekről) való megfelelés elősegítésével és elősegítésével. megelőzés, elsősegélynyújtás, táplálkozás, fogamzásgátlás) és 10 közösségi fürdő létrehozása, a projekt megvalósítása során.
 • 10 Szatmár megyei többnemzetiségű közösségben a helyi kapacitások növelése a romák problémáinak kezelésére, 15 egészségügyi közvetítő és 15 közösségi facilitátor képzésével a roma közösségekkel való együttműködés céljából a projekt megvalósításának 8 hónapja alatt.

COMMIGRATION – átfogó megközelítés kidolgozása a bevándorlókkal dolgozó alkalmazottak számára és hatékony kommunikációs stratégia kidolgozása

Finanszírozási program: Erasmus+, Kulcsintézkedés: Együttműködés az innovációért és a bevált gyakorlatok cseréjéért Fellépés: Stratégiai partnerségek az oktatás és képzés terén, A cselekvés típusa: Innováció

A projekt költségvetése: 211 774 euró

Megvalósítási időszak: 2020.12.31-2022.12.30

Vezető pályázó:

Antalya Tartományi Migrációkezelési Igazgatóság

Projekt partnerek:

 • Antalya Európai Uniós és Külügyi Központ
 • Antalyai Akdeniz Egyetem
 • Római Sapienza Egyetem
 • Szatmár Megyei Közösségközi Fejlesztő Egyesület
 • Tanulás az integrációért ry- Finnország

 

A projekt célja:

A bevándorlás egy oktatási és képzési stratégiai partnerség, melynek fő célja a bevándorlókkal való hatékony kommunikáció kialakítása a bevándorlás területén dolgozó munkavállalók számára képzési programok és eredmények kidolgozásával és biztosításával.

Megvalósított tevékenységek:

A projekt weboldalának létrehozása, közösségi fiókok létrehozása, fejlesztése és népszerűsítése.

 • A PGEC-t, a gyakorlati útmutatót a hatékony együttműködéshez, a CEUPA fogja kidolgozni az összes partner közreműködésével. Ezzel az útmutatóval az egyes partnerek összes feladata és felelőssége, valamint a projektben szereplő egyes tevékenységek idő- és költségvetése pontos lesz. Biztosítja továbbá a kommunikáció fenntarthatóságát, a partnerek közötti együttműködés fejlesztését és a projekt előrehaladásának nyomon követését. Ezt az indító értekezleten osztják szét a partnerek között.
 • A projekt népszerűsítése és a figyelem felkeltése érdekében a projekt logóját és identitását a koordinátor készíti el, és minden partner kinyomtatja, és matricák, szórólapok, brosúrák formájában terjeszti. A megszervezésre kerülő multiplikátor események során promóciós anyagokat, például szórólapokat, prospektusokat és plakátokat nyomtatnak.
 • A résztvevő biztonságát biztosítva a speciális római transzferköltségeket fedezzük.
 • Az eredmények lefordítása angolról a partnerek anyanyelvére.