Megvalósított projektek

Nevelés az életért

Finanszírozási program

Az Országos Roma Ügynökség- Románia Kormánya– “Egészséges életmód promoválása tájékoztatás és tudatosítás révén” programja 

Végrehajtási időszak

01.09.2021-29.10.2021

Teljes költségvetés:  40000 lej, amelyből 36 000 lej az Országos Roma Ügynökség- Románia Kormánya pénzügyi támogatása 

Fő pályázó: Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás

Partnerek:

 • Avasfelsőfalu város
 • Tasnád város
 • Ákos község
 • Érendréd község
 • Kolcs község
 • Avasújváros község
 • Remetemező község
 • Mezőpetri község
 • Tasnádszántó község
 • Nagytarna község
 • Mezőterem község
 • Csanálos község
 • Vetés község

 

A projekt fő célja:

az egészséges életmód népszerűsítése Szatmár megyei roma közösségek körében egészségnevelési foglalkozások és környezetmegörző akciók szervezésével a Szatmár megyei partnertelepülésekben.

A projekt főbb eredményei:  

 • 13 tájékoztató, oktatási és figyelemfelkeltő foglalkozás a SARS COV 2 vírusról és a SARS COV 2 vírus elleni nemzeti immunizációs programról  390 roma részvételével a 13 partnertelepülésből;
 • Szatmár megye 13 partnertelepülésében 390 roma származású személy és családjuk környezetmegörző oktatása.

Szatmár Megyei Roma Gyermekekért Karaván

Finanszírozási program: 

Az Országos Roma Ügynökség – Románia Kormánya – “Egészséges életmód promoválása tájékoztatás, non formális oktatás és tudatosítás révén” programja

Végrehajtási időszak

03.08.2020-15.10.2020

Teljes költségvetés:  33340 lej, amelyből 30 006 lej az Országos Roma Ügynökség – Románia Kormánya pénzügyi támogatása

Fő pályázó:

Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás

Partnerek:

 • Tasnád város
 • Kolcs község
 • Szamosdob község
 • Pusztadaróc község
 • Avasújváros község
 • Piskolt község
 • Tasnádszántó község
 • Érszakácsi község
 • Mezőterem község
 • Túrterebes község

 

A projekt fő célja:

az egészséges életmód népszerűsítése Szatmár megyei hátrányos helyzetű közösségek körében egészségügyi oktatási foglalkozások és nem formális oktatási foglalkozások szervezésével a diákok és szülők számára a Szatmár megyei partnerhelységekben.

A projekt főbb eredményei:

 • 10 tájékoztató, oktatási és figyelemfelkeltő foglalkozás a családi és közösségi megbetegedések kockázatáról a COVID-19 pandémiában 250 hátrányos helyzetű, főleg roma, 6 és 12 év közötti gyermek részvételével együtt a 250 gyermek szülője / gondviselőjével, a partnerhelységekből;
 • 10 nem-formális oktatási foglalkozás (bábszínház) a 10 partnerhelységen a 250 hátrányos helyzetű, főleg roma gyermek számára.

EPICAH - Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage (A határokon átnyúló politikai eszközök hatékonyságának fejlődése az örökségért)

Finanszírozó program:

Interreg Europe, European Policies Learning Platform: Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság, prioritás: természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése

Végrehajtási időszak: 

2017.01.01. – 2022.12.31.

Teljes költségvetés: 2.088.863,85 €, amiből 1.775.534,27 € értékű anyagi támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

Az Egyesület költségvetése: 209.000 €

Vezető partner: Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular (Brága, Portugália)

Partnerek:

 • Eixo Atlantico del Noroeste Peninsular (Vigo, Spanyolország)
 • Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (Spanyolország)
 • Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás
 • Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa (Empoli, Olaszország)
 • Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. (Magyarország)
 • Regional Development Fund / Region of Western Macedonia (Kozani, Görögország)
 • Peipsi Koostöö Keskus (Tartu, Észtország)
 • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (Plzeň, Cseh Köztársaság)

 

A projekt fő célja: elősegíteni a politikai eszközök javulását a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmében, valamint a nagy tapasztalattal bíró partnerek közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok segítségével ezen a területen határokon átnyúló együttműködési folyamatokon alapuló stratégiák, projektek és tevékenységek kidolgozása.

A projekt kiemelt célja:

elősegíteni a politikai eszközök javulását a természeti és kulturális örökség védelmében

A projekt fő eredményei:

 • 7 regionális jelentés (dokumentumok a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség menedzsementjéhez köthető főbb problémák diagnosztizálására)
 • 1 közös jelentés
 • 7 tanulmányút (azzal a céllal, hogy mindenki a helyszínen ismerkedjen meg a valósággal)
 • 64 helyi szintű műhely (a partnerek tudásának terjesztése)
 • 24 határokon átnyúló műhely (a partnerek és határontúli társak tudásának terjesztése)
 • 7 regionális akcióterv (a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség menedzsment politikáinak javítása minden egyes projekt területen)
 • 1 parlamentközi fórum
 • 6 hatékonyabb CBC politikai eszköz (Interreg A) a határokon átnyúló természeti és kulturális örökségről
 • 1 hatékonyabb eszköz a határokon átnyúló kulturális és természeti örökséggel kapcsolatos intézkedéshez
 • A 3. szakasz további tevékenységek megvalósítására irányul feltérképezés, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje által a COVID utáni kontextusban a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség, illetve a turizmus területén.

PROCURE - Creating a good local economy (KÖZBESZERZÉS- hatékony helyi gazdaság létrehozása)

Finanszírozó program: URBACT III

Végrehajtási időszak:  2016 Május – 2018 Április

Teljes költségvetés: 749.396,34 € amiből 608.327,56 € értékű anyagi támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

Az Egyesület költségvetése: 52.300,80 €

Vezető partner: Preston, Egyesült Királyság

Partnerek:

 • Albacete, Spanyolország
 • Almelo, Hollandia
 • Koszalin, Lengyelország
 • Lublin, Lengyelország
 • Candelaria, Spanyolország
 • Bologna Metropolisz Övezet, Olaszország
 • Koprivnica, Horvátország
 • Nagykálló, Magyarország
 • Prague District 9, Cseh Köztársaság
 • Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás, Románia

 

A projekt elsődleges célja:

olyan lehetőségek megtalálása, amelyekkel a helyi hatóságok felhasználhatják a közbeszerzést annak érdekében, hogy ez elősegítse egy hatékony helyi gazdaság fejlesztését, valamint társadalmi és környezeti előnyöket biztosítson a helyi közösségek számára.

Hálózati szintű tevékenységek: 7 transznacionális találkozó összehozta a hálózat partnereit annak érdekében, hogy a progresszív közbeszerzésekről tapasztalatot cserélhessenek és egymástól tanulhassanak. Öt témát vitattak meg (6 tematikus találkozó alkalmával): európai és országos közbeszerzési jogszabályok, kiadások elemzése és beszerzési stratégia, a társadalmi és környezeti kritériumok szerepe, a KKV-k megnövelt részvétele és kapacitásbővítés, a közbeszerzések hatásának mérése és nyomon követése.

Helyi szintű tevékenységek:

11 integrált akcióterv készült el a különböző problémák és megoldások, valamint a transznacionális tapasztalatcserék alapján

Active YOUth for Europe

Finanszírozó program:

Erasmus+, Kulcsintézkedés: Egyéni tanulmányi mobilitás, Intézkezdés: Ifjúsági és ifjúságsegítő mobilitás, Intézkedés típus: Ifjúsági mobilitás

Végrehajtási időszak: 2016.06.01. – 2016.11.30.

Teljes költségvetés: 10.410 €

Vezető partner: Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás, (Szatmárnémeti, Románia)

Partnerek:

 • European Youth Centre Břeclav z.s. (Břeclav, Cseh Köztársaság)
 • Association for the promotion of IT, Culture, and Coexistence (IKS) (Petrinja, Horvátország)
 • Kék Egyesület for Cultural Life Non Profit Organisation (Nyíregyháza, Magyarország)
 • Bulgarian Youth Community (Varna, Bulgária)
 • Express Yourself (Salaspils, Lettország)

A projekt fő célja:

javítani a fiatalok kompetenciáin és képességein azzal a céllal, hogy bevonjuk ezt a korcsoportot a közéletbe és ösztönözzük őket, hogy vegyenek részt Európa demokratikus életében.

A projekt fő tevékenysége:

Szatmárnémetiben szervezett tapasztalatcsere,  melynek célja, hogy biztosítsák a szükséges eszközöket és a bevált gyakorlatokat a fiatalok Európa demokratikus életében való részvételének ösztönzésére.  

Partnership for an enlightened future (“Partnerkapcsolat egy felvilágosult jövőért!”)

Támogatási terület:

Kétoldali Kapcsolatok Alap – RO01 program – Technikai segítség és a Nemzeti szintű Kétoldalú Alap – II Intézkedés: Környezetvédelem

Teljes költségvetés: az Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott SEE Alap és Norvég Alap 2009-2014 finanszírozási ciklus révén

Végrehajtási időszak: 2016.06.01. – 2016.12.15.

Projekt partner:

International Development Norway Research Trondheim – Norvégia

A projekt célja:

folytatni az együttműködést a városok és a régiók energetikai hatékonysági stratégiáinak kidolgozásában és hozzájárulni az ismeretek és jó gyakorlatok átadásához a partnerek között a közvilágítás területén.

Tevékenységek:

A pályázat három fő tevékenysége:

a) képzés a közvilágítás témakörében a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás összes tagja számára,

b) tanulmányút a norvégiai partnernél a Társulás képviselői számára,

c) útmutató kidolgozása a jó gyakorlatokról az energiahatékonysági és közvilágítási stratégiák területén.

Building partnership for a green future! (“Partnerkapcsolat egy zöldebb jövőért!”)

Támogatási terület:

Kétoldali Kapcsolatok Alap – RO01 program – Technikai segítség

Teljes költségvetés:

A pályázat 3200 euró értékű anyagi támogatásban részesül az Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott SEE Alap és Norvég Alap 2009-2014 finanszírozási ciklus révén

Végrehajtási időszak: 2016.01.01 – 2016.05.30.

Projekt partner:  

 • a norvégiai Trondheim városában lévő International
 • Development Norway Research non-profit kutatási központ.

A projekt célja:

a “Partnerkapcsolat egy zöldebb jövőért!” projekt lehetőséget biztosít arra, hogy Románia és Norvégia, mint donor ország, között kétoldalú kapcsolat jöhessen létre és kiaknázhassák azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek révén kidolgozhatók a városok és a régiók energetikai hatékonysági stratégiái.

Tevékenységek:

A fő tevékenység egy tapasztalatcsere, amely során a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás képviselői ellátogatnak a norvégiai partnerszervezethez, ahol mindkét fél a városok és régiók energetikai hatékonysági stratégiájában szerzett tapasztalatáról beszél majd, valamint igyekszenek megbarátkozni az ezen a területen legjobbnak minősített gyakorlatokkal, ugyanakkor további tervekről is szó lesz majd és lehetséges partnerkapcsolatok kiépítéséről.