RENEWSM

Logo
RENEWSM 2

Finanszírozási program: Románia Energia Program

Megvalósítási időszak: 2023.03.01-2024.02.28

A projekt költségvetése: 163.205 euró, amelyből 138.724 euró az EGT 2014-2021 Támogatásokból származó finanszírozás.

A Egyesület költségvetése: 81.500 Euró

Vezető pályázó: Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás

Projekt partner: Vista Analyse AS

A projekt fő célja:

A RENEWSM fő célja projekt célja Szatmár megye lakossága ismereteinek megszilárdítása és tudatosságának növelése a megújuló energiával, az energiahatékonysággal és az energiabiztonsággal kapcsolatban.

A projekt kiemelt célja:

A projekt fő tevékenységei a következők: Szatmár megye megújuló energiaforrásaiban rejlő lehetőségekről szóló tanulmány elkészítése, lakossági kampány és 40 fős tréning szervezése, tapasztalatcsere szervezése Norvégiában, ill. a projekt záró konferenciája.

Megvalósított tevékenységek:

A projekt főbb eredményei közép- és hosszú távon a következők:

  • a megújuló energiaforrásokkal, az energiahatékonysággal és az energiabiztonsággal kapcsolatos ismeretek bővítése a helyi hatóságok és intézmények 50 képviselője számára, ami hosszú távon kevésbé szén-dioxid-intenzív és fokozott ellátásbiztonságot eredményez;
  • Szatmár megye 2000 lakosának tudatosítása a megújuló energiaforrásokkal, az energiahatékonysággal és az energiabiztonsággal kapcsolatban.

 

Tevékenységek

Activitate 1.

Campanie publică de sensibilizare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică

Campania va include următoarele subactivități:

– campanie publică în școli: 1.000 de elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani vor participa la lecții despre energie. Activitatea va fi organizată cu sprijinul școlilor din județul Satu Mare.

– campanie publică pentru publicul larg: 3 articole despre energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică publicate în limba română și maghiară în mass-media online; crearea și promovarea unui video de 2 minute despre surse regenerabile de energie, securitate energetică și eficiență energetică.

ACTIVITĂȚI

Activitate 2.

Elaborarea unui raport de studiu privind potențialul de producere/consum de energie regenerabilă în județul Satu Mare

Raportul de studiu va aborda următoarele subiecte:

– Cartografierea diferitelor surse de energie din județul Satu Mare

– Cartografierea principalelor surse de consum de energie din județul Satu Mare

– O prezentare generală/descriere a rețelelor și a infrastructurii energetice relevante din județul Satu Mare

– Evaluarea producției potențiale de energie regenerabilă din diferite surse

– Analiza potențialului de atenuare a gazelor cu efect de seră din consumul de energie din județ

– Efecte de bunăstare

– Efecte de distribuție

Activitate 3.

Scurt program de formare privind sursele alternative de energie, eficiența energetică și securitatea energetică Satu Mare

Un scurt training de 2 zile organizat la Satu Mare pentru 40 de reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, ONG-urilor, universităților privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

Activitate 4.

Instruire sub forma unei vizite de studiu în Norvegia pentru 10 reprezentanți ai promotorului, administrații publice regionale/locale

Un program de formare de 3 zile pentru 10 reprezentanți ai Promotorului Proiectului și ai autorităților publice locale organizat în Norvegia pentru a împărtăși bune practici în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienței energetice și securității energetice

Activitate 5.

Activități de comunicare și diseminare

Include:

– elaborarea și transmiterea către mass-media regională a unui material de informare de presă despre proiect la începutul proiectului;

– organizarea conferintei finale a proiectului;

– extinderea paginii web a Promotorului de Proiect cu o secțiune specială dedicată proiectului;

– postarea de informări/știri site-uri web și pagini de social media;

– elaborarea unui roll-up și a 100 de postere ale proiectului pentru a fi utilizate în timpul activităților proiectului și a fi distribuite organizațiilor implicate.

Activitate 5.

Management

Managementul proiectului