Pages Menu
Categories Menu

A társulás közgyűlése

A Közgyűlés a Társulás vezetőségi szerve, amelyben a társult tagok mindegyike helyet kap, az őket kijelölő hatóságok határozata alapján.

A Társulás Közgyűlésének főbb hatáskörei:

a) a Társulás stratégiájának és céljainak meghatározása;

b) a társult tagok által fizetett hozzájárulás/tagdíj mértékének, fizetési formájának és fizetési határidejének meghatározása;

c) az Igazgatótanács éves működési jelentésének elfogadása az előző időszakra vonatkozólag, a cenzori bizottság jelentésének elfogadása, a Társulás pénzügyi helyzete az előző költségvetési időszakra vonatkozólag és a költségvetési javaslat a Társulás tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozólag a következő költségvetési időszakra, javasolva az Igazgatótanács és a Társulás menedzsmentjét végző személy mentesítését a kezelés alól;

d) az Igazgatótanács tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint pénzügyi műveletek végrehajtásával való megbízásuk;

e) a cenzori bizottság tagjaninak megválasztása és visszahívása és a cenzori bizottság általános szervezési és működési szabályzatának meghatározása;

f) a Társulás felépítésének és foglalkoztatáspolitikájának elfogadása, valamint a Társulás Titkárságának megalakítása, a hatáskörök kijelölése és a szervezési és működési szabályzatának elfogadása;

g) a Társulás által megkötendő – a 30000 (harmincezer) eurót meghaladó vagy ennek megfelelő összegű – pályázatok jóváhagyása;

h) az Alapító okirat és az Alapszabály módosítása;

i) a Társulás feloszlatása és felszámolása, valamint a felszámolás után megmaradó tárgyak sorsának meghatározása;

j) a Társulás egyes tagjainak visszahívása és kitiltása;

k) meghatározza a Társulás céljaihoz mérten a Titkárság összetételét, amely finanszírozása a Társulás erőforrásaiból van megoldva. Ugyancsak meghatározza a Titkárság felépítését, ahogy a fizetések, juttatások és prémiumok mértékét is; kijelölhet egy ügyintézőt az Igazgatótanács kérésére a 2001. Évi 215-ös törvény 114-es artikulusának megfelelően.

l) Minden egyéb törvényben vagy az Alapszabályban meghatározott hatáskör

A hatáskörök gyakorlását tekintve a Közgyűlés hatéározatokat fogad el.