Pages Menu
Categories Menu

Cenzori bizottság

A Társulás belső pénzügyi ellenőrzését egy minimum három tagból álló cenzori bizottság végzi, amelyet a Közgyűlés nevez ki három éves időtartamra, lehetséges meghosszabbítási idővel.

A cenzori bizottságnak az alábbi hatáskörei vannak:

a) ellenőrzi, hogy az Alapszabály szerinti jelenlét és szavazás rendben zajlik-e a Társulás Közgyűléseinek során;

b) ellenőrzi a költségvetési év lezárását, a következő költségvetési időszakra vonatkozó költségvetési javaslatok bevételi és kiadási oldalát és a folyő évi költségvetés kiigazítását;

c) ellenőrzi – szemeszterenként legalább egy alkalommal – a Társulás gazdálkodását, a társult tagok tagdíjainak meghatározását és bevételezését, észrevételeit pedig egy jegyzőkönyvben teszi meg, amelyet azután a Társulás székhelyén tárol a cenzori bizottság egyik tagja;

d) ellenőrzi, hogy a Társulás regiszterei megfelelnek-e minden törvényben foglalt előírásnak annak érdekében, hogy a pénzügyi menedzsmentet megfelelő módon végre lehessen hajtani;

e) az ellenőrzéseket követően összeállítja és a Közgyűlés elé terjeszti a saját aktivitásáról szóló beszámolót, valamint a Társulás vagyonkezelésének módját, javasolva az Igazgatótanács és a Társulás menedzsmentjét végző személy mentesítését a kezelés alól;

f) a pénzügyi menedzsmentet érintő intézkedésekhez szükséges programokat, programterveket javasol – esettől függően – a Közgyűlésnek vagy az Igazgatótanácsnak ; javasolja – a törvényi kereteknek megfelelően – a Társulás alkalmazottai, társult tagjai vagy harmadik fél által okozott károk megtérítését. Az Igazgatótanácsnak ajánlást tesz a bizonyos helyzetek jogi útra tereléséről, amennyiben pénzügyi vonalon törvénysértést tapasztal.