Pages Menu
Categories Menu

Vizită de lucru la asociațiile de dezvoltare din Ungaria     Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare se află în curs de pregătire a unor proiecte care să fie depuse spre finanțare prin Programul Operațional România-Ungaria 2014-2020. În vederea identificării de parteneri pentru aceste proiecte au avut loc vizite la două asociații de dezvoltare din Ungaria: Asociația de Dezvoltare pentru Microregiunea Felső-Tisza și Asociația de Dezvoltare pentru Microregiunea Kelet-Nyirség. Au fost discutate aspecte privind rolul asociațiilor de dezvoltare, interesele comune dar și posibile proiecte comune. Cele două asociații de dezvoltare vizitate și-au arătat disponibilitatea de a coopera cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și de a depune în parteneriat proiecte spre finanţare prin programul de cooperare transfrontalieră.

1

2