Pages Menu
Categories Menu

Întâlnire a specialiștilor în domeniul turismului şi a culturii transfrontaliere organizată la Tartu şi Valga în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in HeritageEPICAH_EU_FLAG

Centrul de cooperare transfrontalieră a lacului Peipsi din Tartu-Estonia a organizat în perioada 5-8 Iunie 2019 cea de-a şaptea întâlnire a experților în cultură transfrontalieră din cadrul proiectului EPICAH Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage. De asemenea, tot în această perioadă a fost organizată și cea de a opta întâlnire a grupului de coordonare al proiectului format din managerii de proiect din partea fiecărui partener. Cu ocazia acestor întâlniri au fost dezbătute și clarificate aspecte privind managementul proiectului și principalele activități ale acestuia.

La întâlnire au participat specialiști în domeniul culturii transfrontaliere precum și manageri de proiect reprezentând toți cei 9 parteneri: Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Braga -Portugalia având calitatea de partener lider cu rol de coordonare, Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Vigo şi Asociaţia Iberică a municipalităţilor din valea râului Duero din Spania, Agenţia de Dezvoltare a văii Elsa din Empoli-Italia, Asociaţia non-profit a Regiunii viticole Tokaj -Ungaria, Fondul Regional de Dezvoltare a Macedoniei de Vest din Kozani-Grecia, Centrul de cooperare transfrontalieră a lacului Peipsi din Tartu-Estonia, Agenţia Regională de Dezvoltare a Regiunii Pilsen-Cehia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost reprezentată la această întâlnire de către  Dancu Paul – având funcția de asistent coordonator în cadrul proiectului , Cristina Ilieş, responsabil financiar local al proiectului,  de Daniela Culic , director executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare  – în calitate de expert coordonator în grupul local de sprijin, respectiv de Jankó-Szép István, membru în grupul local de sprijin.

În 5 iunie au avut loc la Tartu două sesiuni paralele al experților și comitetului de coordonare. În cadrul sesiunii grupului experţilor s-au dezbătut bunele practici EPICAH selectate pentru a fi incluse în planurile de acțiune regionale și concluziile principale din cele două vizite de studiu anterioare. În cadrul sesiunii comitetului de coordonare au fost dezbătute și clarificate aspecte privind managementul proiectului și principalele activități ale acestuia, gradul de implementare la nivelul partenerilor de proiect, propunerea creerii Reţelei Europene UE a Euroegiunilor Transfrontaliere pentru promovarea managementului şi protecţiei patrimoniului natural şi cultural. Partenerul-lider a prezentat concluziile evenimentului de promovare a proiectului EPICAH în cadrul târgului de turism transfrontalier din Braga.  A fost stabilită data şi agenda pentru desfășurarea Forumului interparlamentar care prezintă rezultatele proiectului. Cele două sesiuni au fuzionat, după-masa, în cadrul reuniunii comune a experților / partenerilor privind situația actuală a planurilor de acțiune ale fiecărui partener. După-amiază s-a efectuat vizita de studiu la bune practici din Setomaa și Võromaa la granița estoniană. În 6 iunie s-a ţinut în Valga cel de-al şaselea  seminar tematic interregional al EPICAH: „Utilizarea și importanța TIC pentru eficiența politicilor și acțiunilor strategice privind managementul patrimoniului natural și cultural transfrontalier”. Au fost prezentate rezultatele programului de cooperare Estonia-Letonia, bunele practici privind valorificarea patrimoniului cultural, natural și turistic și a fost vizitată zona Valmiera din Letonia. În 7 iunie a fost efectuată o vizită de studiu în zona graniței estonian-letonă, axată pe bunele practici privind valorificarea patrimoniului cultural, natural și turistic. Au fost vizitate regiunea Mulgimaa și castelul Taagepera. În 8 iunie a fost vizitat festivalul cultural al oraşelor înfrăţite de graniţă Valga-Valka ca o bună practică.

Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural, și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră. Prin intermediul acestui  proiect, factorii de decizie responsabili de protejarea și promovarea patrimoniul natural și cultural din Județul Satu Mare au  posibilitatea de a participa la schimburi de experiență în domeniul conservări, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural dar și de a învăța noi metode de abordare a procesului de gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și are un buget total de 1.707.360 EUR din care 1.451.256 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională și are o perioadă de implementare de 5 ani.

 

IMG_20190607_125544 IMG_20190606_120018 IMG_20190607_210639 IMG_20190607_114959 IMG_20190607_095248 IMG_20190606_094049 IMG_20190605_150927 IMG_20190605_153058 IMG_20190605_103912