Pages Menu
Categories Menu

Servicii integrate pentru romii din Județul Satu Mare printr-un proiect finanțat prin Granturile SEE și NorvegieneProiect realizat cu suportul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Romi-Guvernul României

 

Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare s-a reunit în vederea pregătirii documentației necesare pentru semnarea contractului de finanțare aferent proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. Proiectul a fost selectat spre finanțare prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, contractul de finanțare urmând a fi semnat în lunile următoare.

Partenerii implicați în proiect sunt: Orașul Tășnad, Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară Județul Satu Mare și Crucea Roșie Satu Mare. Proiectul va fi implementat în următoarele localități din Județul Satu Mare: Orașul Tășnad (cartier Cerveghi și Sărăuad), Orașul Ardud, Comuna Andrid (sat Irina), Comuna Dorolț (sat Atea), Comuna Lazuri (sat Pelișor), Comuna Păulești (sat Hrip), Comuna Porumbești (sat Cidreag), Comuna Santău, Comuna Socond (sat Stîna), Comuna Turulung. La întâlnire au fost prezenți primarii localităților implicate în proiect în vederea semnării acordurilor de colaborare și pentru discutarea activităților proiectului.

În cadrul proiectului 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care cel puțin 1250 persoane de etnie romă) vor beneficia de servicii integrate: servicii educaționale complementare și adaptate, servicii de ocupare, servicii de sănătate (inclusiv investiții în băi comunale în 10 locații ale proiectului). Proiectul își propune de asemenea creșterea capacităților locale din 10 comunități multietnice sătmărene de a gestiona problemele cu care se confruntă romii, prin formarea de mediatori sanitari și facilitatori comunitari de etnie romă, care să lucreze cu aceste comunități rome. Bugetul total al proiectului este de aproximativ 4.400.000 lei, finanțarea fiind acordată integral din Granturile SEE și Norvegiene.