Pages Menu
Categories Menu

Cea de-a doua şedinţă a Comitetului Director în etapa a treia a proiectului EPICAH– Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in HeritageVineri, 8 aprilie 2022, a avut loc în format online cea de-a doua şedinţă a Comitetului Director în etapa a treia pentru proiectul EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage (Eficacitatea instrumentelor de politică pentru promovarea patromoniului transfrontalier). Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe, iar etapa 3 are un buget total de 381.503,85 EUR din care 324.278,27 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Etapa 3 este dedicată implementării activităţilor suplimentare privind inventarierea şi schimbul de experienţă şi de bune practici în contextul post-COVID în domeniul patrimoniului natural și cultural transfrontalier, respectiv al turismului.  Agenda şedinţă a avut următoarele subiecte: Principalele concluzii ale seminarului virtual al Autorităților de Management; bune practici și evaluări inter pares Epicah3; Starea actuală a implicării părților interesate; Prima versiune de dezbatere și aprobare a raportului comun al proiectului; Activităţi de comunicare; Procedura de raportare.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este unul dintre cei 9 parteneri ai proiectului.