Anunț selecție participanți la curs de mediator sanitar în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare selectează 15 persoane pentru participare la curs de mediator sanitar în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. Cursul va avea o durată de 720 de ore, din care, 240 ore teorie și 480 ore practică. Cursul este preconizat a începe pe data de 11 mai 2022. Cursul se adresează unui număr de 15 specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă. Participanții la curs vor avea obligatoriu studiile liceale finalizate.

Selecţia dosarelor de înscriere în grupul-ţintă se va face după principiul primul venit/primul servit, în limita locurilor disponibile (cel puțin 1 participant/UAT colaborator), după verificarea existenţei tuturor documentelor prevăzute pentru dosarul de înscriere.

Se va acorda prioritate persoanelor care lucrează în cadrul primăriilor colaboratoare (orașul Tășnad, orașul Ardud, comuna Socond, comuna Lazuri, comuna Păulești, comuna Andrid, comuna Porumbești, comuna Dorolț, comuna Santău, comuna Turulung), având întâietate persoanele de etnie romă.

Lista documentelor necesare

Mai multe informații pot fi obținute de la:

– Nicoleta Lașan – coordonator P1, e-mail: adijudetsm@yahoo.com, tel. 0742921114

– Szilagyi Marton – facilitator P2, e-mail: adijudetsm@yahoo.com, tel. 0755227064

Termenul limită de înscriere este 06.05.2022 ora 16.00.