Finalizarea procedurii de selecție a participanților la curs de mediator sanitar organizat în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a finalizat procedura de selecție a celor 15 participanți la cursul de mediator sanitar în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. Cursul va avea o durată de 720 de ore, din care, 240 ore teorie și 480 ore practică. Cursul va începe pe data de 11 mai 2022. Cursul se adresează specialiștilor/voluntarilor din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă.