Pages Menu
Categories Menu

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”Marți, 21 iunie 2022, a avut loc la Consiliul Județean o întâlnire de lucru în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. La întâlnire a fost discutat stadiul implementării proiectului și au fost stabilite activitățile care urmează a fi implementate în perioada următoare. De asemenea, a fost resemnat acordul de parteneriat și, astfel, comunele Andrid, Dorolț, Lazuri, Păulești, Porumbești, Santău și Socond au devenit parteneri în cadrul proiectului.

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii integrate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie romă) și prin creșterea capacității autorităților publice locale din 10 comunități sătmărene de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.

Proiectul este finanțat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”şi de Guvernul României. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.414.864,62 Lei, din care 3.752.634,93 Lei reprezintă Granturi SEE și Norvegiene și 662.229,69 Lei reprezintă cofinanțare publică.