Pages Menu
Categories Menu

A treia întâlnire a comitetului de coordonare al proiectului EPICAHÎn perioada 6-8 iulie 2022, reprezentanți ai Asociației Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și ai Consiliului Județean Satu Mare au participat la Florența-Italia la cea de-a treia ședință a comitetului de coordonare al proiectului EPICAH. Ordinea de zi a ședinței a inclus discuții privind raportul comun „Cum poate fi crescută reziliența zonelor transfrontaliere ca urmare a pandemiei COVID19? (Managementul și punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural ca element dinamic al Economiei prin turism)”, stadiu actual și principalele concluzii ale activităților de schimb, propuneri de colaborare viitoare și management de proiect.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este unul dintre cei 9 parteneri ai proiectului EPICAH care își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și vizează o gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier utilizând granița ca factor de atracție turistică, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței activității turistice.