Pages Menu
Categories Menu

Întâlnire locală în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage, etapa 3Miercuri, 20 iulie 2022, a avut loc întâlnirea grupului local constituit în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage, etapa 3. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe, iar etapa 3 are un buget total de 381.503,85 EUR din care 324.278,27 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională. Etapa 3 este dedicată implementării activităţilor suplimentare privind inventarierea şi schimbul de experienţă şi de bune practici în contextul post-COVID în domeniul patrimoniului natural și cultural transfrontalier, respectiv al turismului.

 

Pe ordinea de zi a ședinței, au fost următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului vizitei de peer-review (schimb de experienţă) pentru exemple de bune practici la etapa 3 al EPICAH efectuată la Plzen-Cehia;
  2. Prezentarea şi discutarea raportului comun „Cum poate fi crescută reziliența zonelor transfrontaliere ca urmare a pandemiei COVID19? (Managementul și punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural ca element dinamic al Economiei prin turism)”.

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este unul dintre cei 9 parteneri ai proiectului, iar prezentările au fost făcute de Liliana Vasil-Marinescu pentru Programul anual de acordare a finanțării nerambursabile de la bugetul local al județului Satu Mare în calitate de Autoritate de Management şi de Paul Dancu coordonator local al proiectului.