Anunț selecție participanți la curs de facilitator comunitar în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare selectează 15 persoane de etnie romă pentru a participa la cursul de facilitator comunitar organizat în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. Cursul va avea o durată de 40 de ore, din care 20 ore teorie și 20 ore practică. Cursul se adresează unui număr de 15 persoane: lideri romi, voluntari, experți din Primării, care au potențialul de a susține și a motiva comunitățile de romi. Participanții la curs vor avea obligatoriu studiile liceale finalizate.

Persoanele interesate vor depune personal la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare (Piața 25 Octombrie Nr. 1) sau vor transmite prin e-mail (adijudetsm@yahoo.com) până la data de 20 septembrie ora 16.00 un dosar care va conține:

 1. Copie buletin;
 2. Copie certificat de naștere;
 3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 4. Copie diplomă de studii – minim 12 clase;
 5. Formularul de înscriere Anexa 1 A;
 6. Formular de înregistrare a grupului țintă – Anexa 2a;
 7. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 3a;
 8. Declarație privind evitarea dublei finanțări – Anexa 4a;
 9. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la etnia romă – Anexa 5a (obligatoriu);
 10. Scrisoare de motivație/intenţie – Anexa 6a.
 11. Declaraţie privind continuarea activității de facilitare a grupului ţintă pe durata implementării proiectului – Anexa 8a
 12. Curriculum vitae în format Europass.

Selecţia dosarelor de înscriere în grupul-ţintă se va face după principiul primul venit/primul servit, în limita locurilor disponibile după verificarea existenţei tuturor documentelor prevăzute pentru dosarul de înscriere.

Se va acorda prioritate persoanelor de etnie romă care au domiciliu/locul de muncă/au desfășurat activități cu persoane de etnie romă pe raza următoarelor UAT-uri: orașul Tășnad, orașul Ardud, comuna Socond, comuna Lazuri, comuna Păulești, comuna Andrid, comuna Porumbești, comuna Dorolț, comuna Santău, comuna Turulung.

Mai multe informații pot fi obținute de la:

Nicoleta Lașan – coordonator P1, e-mail: adijudetsm@yahoo.com, tel. 0742921114

Szilagyi Marton – facilitator P2, e-mail: adijudetsm@yahoo.com, tel. 0755227064

Termenul limită de înscriere este 20 septembrie 2022 ora 16.00.

Participarea la curs este gratuită.