Anunț de intenție privind achiziția serviciilor de formare profesională – curs facilitator comunitar