Pages Menu
Categories Menu

A.D.I. JUDEȚUL SATU MARE ÎNCEPE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „PLATĂM PĂDURI PENTRU VIITOR!” 

 

Dl. Pataki Csaba, în calitate de Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Plantăm păduri pentru viitor!”, finanțat de către Fundația Pădurea de Mâine prin Programul Comunitățile Pădurii de Mâine. Proiectul „Plantăm păduri pentru viitor!” are ca obiectiv general dezvoltarea comunităților forestiere din Județul Satu Mare, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor și complementar cu creșterea respectului față de natură prin educarea tinerei generații privind importanța pădurilor pentru un viitor mai curat.

Proiectul are o durată de implementare de 60 de luni, începând cu 1 noiembrie 2022. Principala activitate a proiectului constă în împădurirea unei suprafețe totale de 8,95ha cu plop negru și salcâm și întreținerea plantațiilor până la maturitate. Terenurile care urmează a fi împădurite se află în proprietatea Comunei Păulești (5 ha) și a Comunei Tiream (3,95 ha). Proiectul are o valoare totală de 534.561 lei, din care 306.768,50 lei reprezintă finanțare din partea Fundației Pădurea de Mâine.

Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, și pentru a extinde noi programe în direcții de promovare a silviculturii responsabile, proiecte de dezvoltare comunitară și educație. Până acum, Fundația a plantat peste un milion de puieți pe terenuri cu dificultăți de regenerare din zece județe. Programul multianual de granturi nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine susține dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere și se va desfășura în perioada 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile. Mai multe: www.padureademaine.ro.