5 HECTARE DE TEREN ÎMPĂDURITE ÎN CADRUL PROIECTULUI „PLANTĂM PĂDURI PENTRU VIITOR!”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare în colaborare cu Primăria Păulești a organizat joi, 16.03.2023, acțiunea de împădurire cu plop negru a unei suprafețe de 5 hectare. Peste 200 de voluntari (angajați ai Primăriei Păulești, angajați ai Ocolului Silvic Ardud, asistați social, elevi) au participat la acțiunea prin care au fost plantați 11.130 de puieți de plop negru. Campania de împădurire va continua în Comuna Tiream unde urmează a fi plantați peste 19.000 de puieți de salcâm.

Acțiunea este parte a proiectului „Plantăm păduri pentru viitor!” implementat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și finanțat de către Fundația Pădurea de Mâine (www.padureademaine.ro) prin Programul Comunitățile Pădurii de Mâine. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților forestiere din Județul Satu Mare, inclusive prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor și complementar cu creșterea respectului față de natură prin educarea tinerei generații privind importanța pădurilor pentru un viitor mai curat, iar terenurile care urmează a fi împădurite se află în proprietatea Comunei Păulești (5 ha) și a Comunei Tiream (3,95 ha). Proiectul are o valoare totală de 534.561 lei, din care 306.768,50 lei reprezintă finanțare din partea Fundației Pădurea de Mâine.