19.750 DE PUIEȚI PLANTAȚI LA TIREAM ÎN CADRUL PROIECTULUI „PLANTĂM PĂDURI PENTRU VIITOR!”!

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare în colaborare cu Primăria Tiream a organizat marți, 04.04.2023, acțiunea de împădurire cu salcâm a unei suprafețe neproductive de 3,95 hectare. Peste 200 de voluntari (angajați ai Primăriei Tiream, asistați social, elevi) au participat la acțiunea prin care au fost plantați 19.750 de puieți de salcâm.

Acțiunea de plantare este parte a proiectului Proiectul „Plantăm păduri pentru viitor!” implementat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și finanțat de către Fundația Pădurea de Mâine prin Programul Comunitățile Pădurii de Mâine. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților forestiere din Județul Satu Mare, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor și complementar cu creșterea respectului față de natură prin educarea tinerei generații privind importanța pădurilor pentru un viitor mai curat, iar terenurile împădurite se află în proprietatea Comunei Păulești (5 ha) și a Comunei Tiream (3,95 ha). Proiectul are o valoare totală de 534.561 lei, din care 306.768,50 lei reprezintă finanțare din partea Fundației Pădurea de Mâine.

Fundația Pădurea de Mâine promovează rolul pădurii în lupta cu schimbările climatice prin proiecte de împădurire și reîmpădurire, educație și conștientizare, dezvoltare comunitară sau susținerea inovării în domeniul silviculturii durabile. Fundația s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume lansat în 2017. Până acum, Pădurea de Mâine a plantat peste un milion de puieți pe terenuri cu dificultăți de regenerare din zece județe. Programul multianual de granturi nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine susține dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere și se va desfășura în perioada 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile. Mai multe: www.padureademaine.ro.