Întâlnire a echipei de management în cadrul proiectului COMMIGRATION

Pe data de 10 mai 2023 a avut loc la Helsinki a patra întâlnire a echipei de management a proiectului Commigration – Dezvoltarea unei abordări comprehensive pentru angajații care lucrează cu imigranți și a unei strategii eficiente de comunicare, proiect în care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este partener.

În cadrul întâlnirii echipei de management a proiectului s-a discutat stadiul implementării proiectului și activitățile care urmează a fi implementate în perioada următoare: dezvoltarea unei strategii integrate de comunicare cu imigranții, organizarea evenimentelor de diseminare a rezultatelor proiectului, conferința finală a proiectului.  La întâlnire au fost participat reprezentanți ai tuturor partenerilor implicați în proiect: Direcția provincială Antalya pentru gestionarea migrației (Lider de proiect), Municipalitatea Antalya, Universitatea Akdeniz, Universitatea Sapienza din Roma, și organizația Învățare pentru integrare ry.

Commigration este un parteneriat strategic pentru educație și formare profesională, care are ca scop principal dezvoltarea unei comunicări eficiente cu imigranții prin dezvoltarea și furnizarea de programe de formare și rezultate pentru angajații care lucrează în domeniul imigrației. Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană prin programul de cooperare Erasmus+ pentru inovare și schimb de bune practici. Durata de implementare a proiectului este de doi ani, începând cu 31 decembrie 2020, iar bugetul total al proiectului este de 211.774 Euro.