PĂDURILE NOU ÎNFIINȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI „PLANTĂM PĂDURI PENTRU VIITOR!” PRIND CONTUR

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare în colaborare cu Primăria Păulești și Primăria Tiream au organizat în primăvara acestui an acțiuni de împădurire cu puieți de salcâm (11.130 buc.) și plop negru (19.750 buc.) pe o suprafață de 8,95 ha. După finalizarea activităților de plantare, au fost realizate lucrările de întreținere specifice, constând în revizuiri și mobilizări. Pădurile nou înființate în cadrul proiectului „Plantăm păduri pentru viitor!” încep să prindă contur. 

Activitățile proiectului se desfășoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contractul de finanțare, în cadrul proiectului finanțat de către Fundația Pădurea de Mâine (www.padureademaine.ro) prin Programul Comunitățile Pădurii de Mâine. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților forestiere din Județul Satu Mare, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor și complementar cu creșterea respectului față de natură prin educarea tinerei generații privind importanța pădurilor pentru un viitor mai curat. Proiectul are o valoare totală de 534.561 lei, din care 306.768,50 lei reprezintă finanțare din partea Fundației Pădurea de Mâine.

Fundația Pădurea de Mâine promovează rolul pădurii în lupta cu schimbările climatice prin proiecte de împădurire și reîmpădurire, educație și conștientizare, dezvoltare comunitară sau susținerea inovării în domeniul silviculturii durabile. Fundația s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume lansat în 2017. Până acum, Pădurea de Mâine a plantat peste un milion de puieți pe terenuri cu dificultăți de regenerare din zece județe. Programul multianual de granturi nerambursabile Comunitările Pădurii de Mâine susține dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere și se va desfășura în perioada 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile. Mai multe: www.padureademaine.ro