A.D.I. JUDEȚUL SATU MARE ÎNCEPE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „CONSOLIDAREA COOPERĂRII BILATERALE ÎN DOMENIUL TRANZIȚIEI VERZI”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare începe implementarea proiectului „Consolidarea cooperării bilaterale în domeniul trenziției verzi”. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, valoarea grantului acordat fiind de 142.630 Euro. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă […]

A treia întâlnire transnațională în cadrul proiectului GENPROCURE –Incluziunea de gen în achizițiile publice

În perioada 4-5 iunie 2024 a avut loc în Messina (Italia) a treia întâlnire transnațională a partenerilor din cadrul proiectului GENPROCURE – Incluziunea de gen în achizițiile publice, proiect finanțat prin Programul URBACT IV. Programul întâlnirii a inclus prezentări, dezbateri și ateliere de lucru privind egalitatea de gen, sistemul de achiziții publice în Messina, integrarea […]

Proiectul RurALL: Comunități rurale locuibile ale viitorului – Un nou model integrat de guvernanță pentru abordarea depopulării zonelor rurale

Comunicat de presă Depopularea zonelor rurale este una dintre cele mai universale provocări în macroregiunea Dunării. Pentru a răspunde acestei provocări, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare s-a alăturat consorțiului care a dezvoltat proiectul RurALL, proiect care abordează problematica depopulării rurale prin exploatarea potențialului clădirilor vechi și aplicarea principiilor Noului Bauhaus European. Prima întâlnire […]

A doua întâlnire locală în cadrul proiectului SpongeCity

Pe 22 mai 2024 a avut loc la Livada a doua întâlnire locală din cadrul proiectului „SPONGECITY- Îmbunătățirea capacității orașelor de adaptare la schimbările climatice prin testarea și promovarea metodologiei „sponge city” la nivel transnațional”. La întâlnire au participat reprezentanți ai echipei de implementare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, reprezentanți ai Orașului […]

Prima întâlnire locală în cadrul proiectului SpongeCity

Pe 25 aprilie 2024 a avut loc la Livada prima întâlnire locală din cadrul proiectului „SPONGECITY- Îmbunătățirea capacității orașelor de adaptare la schimbările climatice prin testarea și promovarea metodologiei „sponge city” la nivel transnațional”. La întâlnire au participat reprezentanți ai echipei de implementare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și reprezentanți ai Orașului […]