8+ ani de activitate

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost constituită în anul 2015 în scopul pregătirii, promovării și implementării proiectelor pentru dezvoltarea județului Satu Mare, în interesul comun al tuturor localităților asociate, în variate domenii: servicii sociale, de sănătate, educație, sport, cultură, infrastructură, mediu, mediu de afaceri, turism, planificare teritorială, tehnologia informației, etc., de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes județean și local prin obținerea de finanțări interne și externe, precum și de a coordona politicile publice (politici de stimulare a ocupării forței de muncă, de incluziune socială, de planificare a teritoriului, dezvoltare economică, promovare și stimulare a turismului, tehnologia informației, etc.).

Aparatul tehnic de specialitate

5

Dancu Paul
Consilier

Adela Stănean
Şef contabil

Laşan Nicoleta
Director Executiv

Őri-Pákay Franciska
Consilier

Szilágyi Márton
Consilier