Încluziunea socială și abilitatea romilor din județul Satu Mare

Program de finanţare:

Granturile SEE 2014-2021, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor” – Runda a 2-a

Bugetul proiectului:

4.414.864,62 lei

Perioada de implementare:

01.01.2022 – 31.12.2024

Aplicant principal:

Oraşul Tăşnad

Parteneri de proiect:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Satu Mare

Obiectivul proiectului:

Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii educaționale, de ocupare și de sănătate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care cel puțin 1250 persoane de etnie roma) și prin creșterea capacităților locale din 10 localități sătmărene (două din mediul urban si opt din mediul rural), de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– furnizarea de servicii educaționale complementare și adaptate, la nivelul a 10 localități sătmărene, pentru cel puțin 680 de copii, majoritatea de etnie romă, aflați în situații de vulnerabilitate (tineri și copii), prin mijloace non-formale, activități non-formale, un program de educație remedială pentru 80 de elevi vulnerabili din Hrip și activități de abilitare pentru cel puțin 100 tinere mame de etnie romă;

– facilitarea accesului la ocupare a 620 tineri romi inactivi, provenind din 10 comunități sătmărene, prin conștientizarea egalității de șanse pe piața muncii, prin dobândirea informațiilor, abilităților și mijloacelor necesare accesării unui loc de muncă, precum și prin medierea pe piața muncii pentru cel puțin 100 dintre tineri;

– furnizarea de servicii pentru sănătate pentru 680 de copii vulnerabili și 620 persoane aflate în situații de vulnerabilitate, majoritatea de etnie romă, prin crearea unui serviciu de prim ajutor la nivelul a 10 comunități țintă, prin promovarea și facilitarea respectării regulilor elementare de igienă (privind normele de sănătate și igienă personală și colectivă, prevenirea bolilor, prim ajutor, nutriție, contracepție) și investiții în 10 băi comunale, pe parcursul implementării proiectului.

– creșterea capacităților locale din 10 comunități multietnice sătmărene de a gestiona problemele cu care se confruntă romii, prin formarea a 15 mediatori sanitari și 15 facilitatori comunitari, care să lucreze cu comunitățile roma, pe parcursul a 8 luni de implementare a proiectului.

Noutăți