Proiecte finalizate

Educație pentru viață

Program de finanțare:

Programul „Promovarea unui stil de viață sănătos prin informare şi conștientizare” al Agenției Naționale pentru Romi – Guvernul României
Perioada de implementare: 01.09.2021-29.10.2021

Buget total: 40.000 lei din care 36.000 lei sprijin financiar ale Agenției Naționale pentru Romi – Guvernul României

Aplicant principal:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

Parteneri:

 • Orașul Negrești-Oaş
 • Orașul Tășnad
 • Comuna Acâş
 • Comuna Andrid
 • Comuna Culciu
 • Comuna Oraşu Nou
 • Comuna Pomi
 • Comuna Petreşti
 • Comuna Santău
 • Comuna Tarna Mare
 • Comuna Tiream
 • Comuna Urziceni
 • Comuna Vetiş

Principalul obiectiv al proiectului:

Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul comunităților de romi din Județul Satu Mare prin organizarea de sesiuni de educație pentru sănătate și a unor acțiuni de ecologizare în localitățile partenere din Judeţul Satu Mare.

Principalele rezultate ale proiectului:

 • 13 sesiuni de informare, educare și conștientizare asupra riscului de îmbolnăvire a familiei și a comunității în condiţiile pandemiei COVID-19 și cu privire la programul național de imunizare împotriva virusului SARS COV 2 la care au participat 390 de persoane de etnie romă din cele 13 localități partenere;
 • 13 sesiuni de educaţie ecologică a celor 390 de persoane de etnie romă din 13 localități partenere din Județul Satu Mare precum și a familiilor acestora.

Caravana pentru copiii romi din Județul Satu Mare

Program de finanțare:

Programul „Promovarea unui stil de viață sănătos prin informare, educație non-formală și conștientizare” al Agenției Naționale pentru Romi – Guvernul României
Perioada de implementare: 03.08.2020-15.10.2020

Buget total:

33.340 lei din care 30.006 lei sprijin financiar ale Agenției Naționale pentru Romi – Guvernul României

Aplicant principal:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

Parteneri:

Orașul Tășnad

Comuna Culciu

Comuna Doba

Comuna Dorolţ

Comuna Oraşu Nou

Comuna Pișcolt

Comuna Santău

Comuna Săcășeni

Comuna Tiream

Comuna Turulung

Principalul obiectiv al proiectului:

Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul comunităților dezavantajate din Județul Satu Mare prin organizarea de sesiuni de educație pentru sănătate și sesiuni de educație non-formală destinate elevilor și părinților în localitățile partenere din Judeţul Satu Mare.

Principalele rezultate ale proiectului:

 • 10 sesiuni de informare, educare și conștientizare asupra riscului de îmbolnăvire a familiei și a comunității în condiţiile pandemiei COVID-19 la care au participat 250 de copii dezavantajați cu precădere de etnie romă cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani din localitățile partenere alături de 250 de părinți/tutori ai acestora;
 • 10 sesiuni de educaţie non-formală (teatru de păpuși) organizate în cele 10 localități partenere pentru cei 250 de copii dezavantajați cu precădere de etnie romă.

EPICAH - Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage

Program de finanțare:

Interreg Europe, Platforma de învățare a Politicilor Europene: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor, Acțiune: protecția regională a patrimoniului natural și cultural

Perioada de implementare:

01.01.2017-31.12.2021.

Buget total:

1.707.360 € din care 1.451.256 € din Fondul European de Dezvoltare Regională

Bugetul Asociației:

171.510 €

Aplicant principal:

Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular ( Braga –Portugalia)

Parteneri:

 • Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular (Vigo-Spania)
 • Asociaţia Iberică a municipalităţilor din valea râului Duero (Spania)
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare (România)
 • Agenţia de Dezvoltare a văii Elsa (Empoli-Italia)
 • Asociaţia non-profit a Regiunii viticole Tokaj (Ungaria)
 • Fondul Regional de Dezvoltare a Macedoniei de Vest (Kozani-Grecia)
 • Centrul de cooperare transfrontalieră a lacului Peipsi (Tartu-Estonia)
 • Agenţia Regională de Dezvoltare a Regiunii Pilsen (Plzeň-Cehia).

Principalul obiectiv al proiectului:

Îmbunătățirea instrumentelor de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră.

Obiectivul specific al proiectului: îmbunătățirea instrumentelor de politică privind protecția patrimoniului natural și cultural.

Principalele rezultate ale proiectului:

 • 7 rapoarte regionale (documente de diagnosticare a principalelor probleme pentru gestionarea transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural)
 • 1 raport comun
 • 7 vizite de studiu în regiunile partenerilor (în scopul cunoașterii reciproc in situ a realităţii)
 • 7 seminarii tematice
 • 64 ateliere de lucru interne (acțiuni de diseminare de cunoștințe pentru personalul partenerilor)
 • 24 ateliere transfrontaliere (acțiuni de diseminare pentru membrii partenerilor și omologii lor de frontieră)
 • 7 planuri regionale de acțiune (pentru îmbunătățirea politicilor în domeniul gestionării patrimoniului natural și cultural transfrontalier în fiecare dintre teritoriile de proiect)
 • 1 forum interparlamentar
 • 1 plan strategic de comunicare
 • 6 instrumente pentru politicile CBC (Interreg A) mai eficiente în acțiuni privind patrimoniul natural și cultural transfrontalier
 • 1 instrument mai eficient în acțiuni ce vizează patrimoniul cultural și natural transfrontalier

PROCURE - Crearea unei economii locale eficiente

Program de finanțare:

URBACT III

Perioada de implementare:

mai 2016-aprilie 2018

Bugetul total:

749.396,34 € din care 608.327,56 € din Fondul European de Dezvoltare Regională
Bugetul Asociației: 52.300,80 €

Aplicant principal:

Preston-Marea Britanie

Parteneri:

 • Albacete-Spania
 • Almelo-Olanda
 • Koszalin – Polonia
 • Lublin – Polonia
 • Candelaria-Spania
 • Zona Metropolitană Bologna – Italia
 • Koprivnica- Croaţia
 • Nagykálló-Ungaria
 • Praga Districtul 9 – Republica Cehă
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare-România.

Principalul obiectiv al proiectului a fost de a explora modalităţile prin care autorităţile publice pot utiliza achiziţiile publice astfel încât acestea să contribuie la dezvoltarea unei economii locale eficiente şi să aducă beneficii sociale și de mediu comunităţilor locale.

Activități la nivel de rețea:

Șapte întâlniri transnaţionale au reunit partenerii rețelei pentru schimb de experiență și pentru a învăța unii de la alții în domeniul achizițiilor publice progresive. Au fost abordate cinci subiecte (în cadrul celor şase întâlniri tematice): legislația europeană și națională în domeniul achizițiilor, analiza cheltuielilor și strategia de achiziții, rolul criteriilor sociale şi de mediu, creșterea participării şi consolidarea capacității IMM-urilor, respectiv măsurarea și monitorizarea impactului achizițiilor.

Activități la nivel local:

Au fost produse 11 planuri de acțiune integrate (PAI) pe baza problemelor și soluțiilor specifice și precum și din concluziile trase din activitățile de schimb de experienţă şi învățare transnaționale.

Active YOUth for Europe

Program de finanțare:

Erasmus+, Acțiunea cheie: Mobilitatea persoanelor în scop educațional, Acțiune: Mobilitatea pentru tineret și lucrători de tineret, Tipul de acțiune: Mobilitate pentru tineret

Perioada de implementare:

01.06.2016-30.11.2016.

Bugetul total al proiectului:

10.410 €

Aplicant principal:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare (Satu Mare -Romania)

Parteneri:

European Youth Centre Břeclav z.s. (Břeclav-Republica Cehă)

Association for promotion of IT, Culture and Coexistence (IKS) (Petrinja-Croaţia)

KEK EGYESULET FOR CULTURAL LIFENON PROFIT ORGANISATION (Nyiregyhaza-Ungaria)

Bulgarian Youth Community (Varna-Bulgaria)

Express Yourself (Salaspils-Letonia)

Principalul obiectiv al proiectului:

îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor tinerilor în vederea implicării acestui grup în viața publică precum și promovarea participării în viața democratică a Europei.

Principala activitate a proiectului:

Un schimb de experiență organizat la Satu Mare cu scopul de a oferi mijloacele necesare, dar și exemple de bune practici în vederea creșterii implicării tinerilor în viața democratică a Europei.

Titlul proiectului:

„Partnership for an enlightened future”

Axa de finanţare: Fondul pentru Relații Bilaterale-Programul RO01-Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național-Măsura II: Mediu.

Bugetul proiectului:

56.036,46 RON din partea statelor Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE şi Norvegiene 2009-2014

Perioada de implementare:

01.06.2016-15.12.2016.

Partener de proiect: International Development Norway Research Trondheim-Norvegia

Obiectivul proiectului:

Proiectul „Partnership for an enlightened future” şi-a propus să continue cooperarea în domeniul elaborării strategiilor privind eficiența energetică a regiunilor/orașelor și să contribuie la transferul de cunoștințe și bune practici între parteneri în domeniul iluminatului public.

Activităţi implementate:

Principalele trei activități ale proiectului:

a) un curs de formare în domeniul iluminatului public pentru toți membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

b) o vizită de studiu în Norvegia la Trondheim pentru reprezentanții Asociației

c) elaborarea unui ghid de bune practici privind strategiile de eficiență energetică și iluminatul public.

"Partnership for an enlightened future"

Axa de finanţare:

Fondul pentru Relații Bilaterale-Programul RO01-Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național-Măsura II: Mediu.

Bugetul proiectului:

56.036,46 RON din partea statelor Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE şi Norvegiene 2009-2014

Perioada de implementare:

01.06.2016-15.12.2016.

Partener de proiect:

International Development Norway Research Trondheim-Norvegia

Obiectivul proiectului:

Proiectul „Partnership for an enlightened future” şi-a propus să continue cooperarea în domeniul elaborării strategiilor privind eficiența energetică a regiunilor/orașelor și să contribuie la transferul de cunoștințe și bune practici între parteneri în domeniul iluminatului public.

Activităţi implementate:

Principalele trei activități ale proiectului:

a) un curs de formare în domeniul iluminatului public pentru toți membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

b) o vizită de studiu în Norvegia la Trondheim pentru reprezentanții Asociației

c) elaborarea unui ghid de bune practici privind strategiile de eficiență energetică și iluminatul public.

„Building partnership for a green future!”

Axa de finanţare:

Fondul pentru Relații Bilaterale-Programul RO01-Asistență Tehnică

Bugetul proiectului:

Proiectul a beneficiat de un sprijin financiar în valoare de 3.200 Euro din partea statelor Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE şi Norvegiene 2009-2014

Perioada de implementare:

01.01.2016-30.05.2016.

Partener de proiect:

International Development Norway Research, organizație de cercetare non-profit localizată în Trondheim-Norvegia

Obiectivul proiectului:

Proiectul „Building partnership for a green future!” și-a propus să dezvolte relațiile bilaterale dintre România și Norvegia în calitate de stat donator și să exploreze posibilitățile pentru dezvoltarea cooperării în domeniul elaborării strategiilor privind eficiența energetică a regiunilor/orașelor.

Activităţi implementate:

Principala activitate a proiectului a constat în efectuarea de către reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Județul Satu Mare a unei vizite în Norvegia la sediul partenerului, vizită care s-a axat pe realizarea unui schimb de experiență privind strategiile de eficiență energetică din regiuni și municipalități, familiarizarea cu cele mai bune practici în domeniul eficienței energetice, dezvoltarea unor idei de proiecte comune care să poată fi implementate în viitor și realizarea de noi parteneriate.