RENEWSM

Logo
RENEWSM 2

Program de finanțare:

Programul de Energie din România

Perioada de implementare:

01.03.2023–28.02.2024

Buget total: 163.205 Euro, din care 138.724 Euro reprezintă finanțare din Granturile SEE 2014-2021.

Bugetul Asociației: 

81.500 Euro

Aplicant principal: 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare
Partener:

Vista Analyse AS, Norvegia

Principalul obiectiv al proiectului:

Proiectul RENEWSM are ca obiectiv principal consolidarea cunoștințelor și creșterea gradului de conștientizare a populației din Județul Satu Mare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

Obiectivul specific al proiectului:

Principalele activități ale proiectului constau în: elaborarea unui raport privind potențialul Județului Satu Mare în ceea ce privește energia regenerabilă, organizarea unei campanii publice și a unui training pentru 40 de persoane, organizarea unui schimb de experiență în Norvegia și a unei conferințe finale a proiectului.

Principalele rezultate ale proiectului:

Principalele realizări ale proiectului pe termen mediu și lung sunt:

  • cunoștințe sporite cu privire la sursele de energie regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică pentru 50 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor locale, ceea ce va duce pe termen lung la un consum mai puțin de carbon și la creșterea securității aprovizionării;
  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la sursele regenerabile de energie, eficiența energetică și securitatea energetică pentru 2.000 de locuitori ai județului Satu Mare.

Activități

Activitate 1.

Campanie publică de sensibilizare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică

Campania va include următoarele subactivități:

– campanie publică în școli: 1.000 de elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani vor participa la lecții despre energie. Activitatea va fi organizată cu sprijinul școlilor din județul Satu Mare.

– campanie publică pentru publicul larg: 3 articole despre energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică publicate în limba română și maghiară în mass-media online; crearea și promovarea unui video de 2 minute despre surse regenerabile de energie, securitate energetică și eficiență energetică.

ACTIVITĂȚI

Activitate 2.

Elaborarea unui raport de studiu privind potențialul de producere/consum de energie regenerabilă în județul Satu Mare

Raportul de studiu va aborda următoarele subiecte:

– Cartografierea diferitelor surse de energie din județul Satu Mare

– Cartografierea principalelor surse de consum de energie din județul Satu Mare

– O prezentare generală/descriere a rețelelor și a infrastructurii energetice relevante din județul Satu Mare

– Evaluarea producției potențiale de energie regenerabilă din diferite surse

– Analiza potențialului de atenuare a gazelor cu efect de seră din consumul de energie din județ

– Efecte de bunăstare

– Efecte de distribuție

Activitate 3.

Scurt program de formare privind sursele alternative de energie, eficiența energetică și securitatea energetică Satu Mare

Un scurt training de 2 zile organizat la Satu Mare pentru 40 de reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, ONG-urilor, universităților privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

Activitate 4.

Instruire sub forma unei vizite de studiu în Norvegia pentru 10 reprezentanți ai promotorului, administrații publice regionale/locale

Un program de formare de 3 zile pentru 10 reprezentanți ai Promotorului Proiectului și ai autorităților publice locale organizat în Norvegia pentru a împărtăși bune practici în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienței energetice și securității energetice

Activitate 5.

Activități de comunicare și diseminare

Include:

– elaborarea și transmiterea către mass-media regională a unui material de informare de presă despre proiect la începutul proiectului;

– organizarea conferintei finale a proiectului;

– extinderea paginii web a Promotorului de Proiect cu o secțiune specială dedicată proiectului;

– postarea de informări/știri site-uri web și pagini de social media;

– elaborarea unui roll-up și a 100 de postere ale proiectului pentru a fi utilizate în timpul activităților proiectului și a fi distribuite organizațiilor implicate.

Activitate 5.

Management

Managementul proiectului