Management

Scop:

Asigurarea unui management eficient al proiectului

Echipele de implementarea ale celor 2 parteneri vor conlucra pentru buna implementare a tuturor activităților proiectului, elaborarea raportărilor financiare și narative.