Schimb de experiență sub forma unei vizite de studiu în Norvegia

Scop:

Creșterea nivelului de cunoștințe/abilităților legate de energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

Schimbul de experiență va avea loc pe parcursul a 3 zile în Norvegia pentru 10 reprezentanți ai promotorului de proiect, autorități publice locale, urmând a fi prezentate exemple de bune practici și cunoștințe despre energia regenerabilă, eficiența eergetică și securitatea energetică