Training privind sursele alternative de energie, eficiența energetică și securitatea energetică

Scop:

Creșterea nivelului de cunoștințe privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică pentru 40 de reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG-uri, instituții publice, ONG-uri, universități

Trainingul va avea o durată de 2 zile și se va desfășura în Satu Mare, fiind susținut de partenerii din Norvegia de la organizația Vista Analyse

SESIUNE DE INSTRUIRE PRIVIND ENERGIA REGENERABILĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI RENEWSM

În perioada 5-6 septembrie 2023 are loc la Satu Mare o sesiune de instruire privind energia regenerabilă. Sesiunea este organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare în parteneriat cu organizația Vista Analyse AS din Norvegia în cadrul proiectului RENEWSM. Haakon Venema și Leif Grandum, reprezentanți ai organizației partenere din Norvegia, vor aborda în cadrul sesiunii următoarele subiecte: surse de energie regenerabilă, eficiența și securitatea energetică. La sesiune sunt prezenți peste 40 de participanți reprezentând autorități publice locale, instituții publice, universități, ONG-uri.

Sesiunea de instruire este una dintre activitățile proiectului RENEWSM, proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, valoarea grantului acordat fiind de 138.000 Euro. Proiectul RENEWSM are ca obiectiv principal consolidarea cunoștințelor și creșterea gradului de conștientizare a populației din Județul Satu Mare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

Proiectul are o durată de implementare de 12 de luni, partenerul Asociației în cadrul acestui proiect este organizația Vista Analyse AS din Norvegia. Principalele activități ale proiectului constau în: elaborarea unui raport privind potențialul Județului Satu Mare în ceea ce privește energia regenerabilă, organizarea unei campanii publice și a unui training pentru 40 de persoane, organizarea unui schimb de experiență în Norvegia și a unei conferințe finale a proiectului. Proiectul are o valoare totală de 163.205 Euro, din care 138.724 Euro reprezintă finanțare din Granturile SEE.

Notă: Granturile SEE reprezintă contribuția statelor Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru o Europă mai verde, mai competitivă și mai inclusivă. Există două obiective majore: reducerea disparităților economice și sociale din Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și cele 15 state UE din Europa Centrală și de Est și din Balcani. Cele 3 state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în cadrul Acordului privind Spațiul Economic European. Statele donatoare au oferite 3,3 miliarde Euro prin scheme de granturi între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE au o valoare de 1,55 miliarde Euro. Mai multe informații despre Granturile SEE: www.eeagrants.org.