Scurt istoric

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare s-a constituit în anul 2015 în scopul pregătirii, promovării și implementării proiectelor pentru dezvoltarea județului Satu Mare, în interesul comun al tuturor localităților asociate, în variate domenii: servicii sociale, de sănătate, educație, sport, cultură, infrastructură, mediu, mediu de afaceri, turism, planificare teritorială, tehnologia informației, etc., de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes județean și local prin obținerea de finanțări interne și externe, precum și de a coordona politicile publice (politici de stimulare a ocupării forței de muncă, de incluziune socială, de planificare a teritoriului, dezvoltare economică, promovare și stimulare a turismului, tehnologia informației, etc.). ținând seama de prevederile art.12 alin 3 din Legea nr.215/2001.

În vederea realizării scopului, Asociaţia își propune următoarele obiective:

a) întocmirea documentațiilor necesare realizării și implementării de proiecte de interes comun, în domeniile prioritare la nivelul județului Satu Mare, pentru:

  • asigurarea și dezvoltarea infrastructurii teritoriale locale și județene,
  • îmbunătățirea infrastructurii de transport, mediu, socială, de sănătate, turism, educațională, tehnologia informației, etc.,
  •  dezvoltare economică bazată pe competitivitate și crearea de locuri de muncă prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri,
  • susținerea turismului, culturii, identității locale prin valorificarea potențialului turistic antropic și natural al localităților asociate, protecția mediului,
  • sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și dezvoltării societății informaționale,
  • creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane,
  • dezvoltare durabilă,
  • politici publice, administrație publică;

b) centralizarea propunerilor de proiecte din domeniile de interes comun și a posibilităților de finanțare a acestora, precum și sistematizarea lor conform unei concepții unitare de dezvoltare a județului și a susținerii inițiativei locale;

c) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții;

d) creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și a altor fonduri destinate dezvoltării durabile locale și județene;

e) îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a județului.