Ședință AGA cu vot online până pe 19 aprilie 2024

Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare”, prin Preşedintele Asociaţiei, Domnul Pataki Csaba, În baza prevederilor art. 20, alin. (14) din Statutul Asociaţiei, şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru vot online cu termen limită de transmitere a votului pe data de 19 aprilie 2024, […]

PR Nord-Vest: S-au lansat apelurile privind dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice – RURAL și URBAN

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat ghidurile privind îmbunătățirea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban și rural). Mediul urban Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale (UAT): Județ; Municipiu reședință de județ; Municipiu; Oraș; Parteneriate între unitățile […]

PR Nord-Vest: S-au lansat apelurile privind îmbunătățirea infrastructurii de turism din mediul urban și rural

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat ghidurile privind îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice pentru mediul urban și rural. Mediul urban Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale (UAT): […]

A doua întâlnire transnațională în cadrul proiectului GENPROCURE – Incluziunea de gen în achizițiile publice

  În perioada 19-20 martie 2023 a avut loc în Umea (Suedia) a doua întâlnire transnațională a partenerilor din cadrul proiectului GENPROCURE – Incluziunea de gen în achizițiile publice, proiect finanțat prin Programul URBACT IV. Programul întâlnirii a inclus prezentări, dezbateri și ateliere de lucru privind egalitatea de gen, sistemul de achiziții publice în Umea, […]

CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI RENEWSM

Pe data de 27 februarie 2024 a avut loc la Satu Mare conferința finală a proiectului RENEWSM. La eveniment au fost prezenți reprezentanți din partea mass-mediei, autorităților publice locale, mediului de afaceri și ONG-urilor din domeniul protecției mediului. Conferința a fost deschisă de către Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Dl. Pataki Csaba, […]

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

Vineri, 23 februarie 2024, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare. Membrii adunării au votat programul proiectelor Asociației pentru anul 2024, bugetul Asociației pe anul 2024, precum și 3 proiecte cu finanțare europeană. Cu această ocazie, a fost discutat stadiul implementării proiectelor Asociației, precum și proiectele care urmează […]

Întâlnire transnațională în cadrul proiectului SpongeCity

În perioada 20-21 februarie 2024 a avut loc în Pecs (Ungaria) și Koprivnica (Croația) prima întâlnire transnațională a partenerilor din cadrul proiectului „SPONGECITY- Îmbunătățirea capacității orașelor de adaptare la schimbările climatice prin testarea și promovarea metodologiei „sponge city” la nivel transnațional”. La întâlnire au participat reprezentanți ai echipei de implementare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară […]