A.D.I. JUDEȚUL SATU MARE ÎNCEPE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI RENEWSM

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare începe implementarea proiectului RENEWSM. Proiectul RENEWSM este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, valoarea grantului acordat fiind de 138.000 Euro. Proiectul RENEWSM are ca obiectiv principal consolidarea cunoștințelor și creșterea gradului de conștientizare a populației din Județul Satu Mare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică. 

Proiectul are o durată de implementare de 12 de luni, partenerul Asociației în cadrul acestui proiect este organizația Vista Analyse AS din Norvegia. Principalele activități ale proiectului constau în: elaborarea unui raport privind potențialul Județului Satu Mare în ceea ce privește energia regenerabilă, organizarea unei campanii publice și a unui training pentru 40 de persoane, organizarea unui schimb de experiență în Norvegia și a unei conferințe finale a proiectului. Proiectul are o valoare totală de 163.205 Euro, din care 138.724 Euro reprezintă finanțare din Granturile SEE. 

Notă: Granturile SEE reprezintă contribuția statelor Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru o Europă mai verde, mai competitivă și mai inclusivă. Există două obiective majore: reducerea disparităților economice și sociale din Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și cele 15 state UE din Europa Centrală și de Est și din Balcani. Cele 3 state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în cadrul Acordului privind Spațiul Economic European. Statele donatoare au oferite 3,3 miliarde Euro prin scheme de granturi între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE au o valoare de 1,55 miliarde Euro. Mai multe informații despre Granturile SEE: www.eeagrants.org.